Funnene fra medlemmenes tilbakemeldinger vil NAF bruke overfor NRK og Digitalradio Norge slik at de kan sjekke ut funnene. Vi gjør dette for at overgangen til DAB skal gå så smertefritt som mulig.

Tre hovedfunn fra Nordland 

Nordland er det fylket der FM-nettet slukkes først. Det har vært et stort engasjement der som gir et godt bilde på hvor det kan være mangelfull dekning. Av 1000 tilbakemeldinger på landsbasis, er 105 fra Nordland.

Kart kan lastes ned på linken til høyre

Det er tre hovedfunn fra Nordland. 

  • Det er god dekning på E6. Unntaket er mange tunneler. 
  • Større byer og tettsteder har god dekning. 
  • Jo lenger man er fra et sentralt sted, dess dårligere er dekningen. 

NAFs egne tester

NAF har også kjørt egen test av dekningen i Nordland og den viser noe av det samme som folke-testen. Den nordlige halvdelen av Nordland, Evenes til Bodø, kjørte vi med en integrert DAB-radio i bilen. Den sørlige halvdelen av Nordland, Bodø til Brønnøysund, med en DAB-adapter.

Vi kjørte E6 i hele Nordland. I tillegg tok vi noen avstikkere vestover mot kysten og østover mot svenskegrensen. Med unntak av tunnelene på E6 var dekningen god. Da vi forlot E6 var dekningen mer variabel, men alt i alt forholdsvis god. 

Hva nå?

Vi vil gi funnene til NRK og oppfordre de til å sjekke ut dette. Dekningen kan helt klart bli bedre langs kysten og på en del småsteder.

NAF anbefaler at de tar seg en tur til Lofoten, Vesterålen og Andøya og til andre steder langs kysten som det ser ut til å være variabel dekning. Tunnelene på E6 bør også sjekkes fordi de fortsatt ikke har dekning, eller ikke hadde det da vi testet for to uker siden. Dette inkluderer lange tunneler som Korgfjelltunnelen sør for Mo i Rana.