Interessen for sykling har økt de siste årene. I år er det også deltakerrekord i konkurransen «Sikker på sykkel» som NAF arrangerer for barn i grunnskolen. 

- Det er flott at mange barn får sykle til skolen, men det er viktig at de forstår trafikken slik at det ikke oppstår farlige situasjoner, sier Sagedal. -I sykkelkonkurransen får barna kunnskap og forståelse for trafikken og blir dermed tryggere trafikanter. Dette er et av NAFs bidrag til en tryggere skolevei, fortsetter hun.

Kompetansemål i skolen

Reglene for sykling til skolen ble endret i fjor. Nå er det foreldrene selv, ikke skolen, som bestemmer om barna skal få sykle til skolen eller ikke. Samtidig har skolen et ansvar for at barna lærer å følge trafikkreglene når de ferdes i trafikken. At barna skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel, er et av kompetansemålene i grunnskolen.

-I år får om lag 38 000 barn i 5. til 7. klasse sykkelopplæring på skolen gjennom NAFs program «Sikker på sykkel». Dette er flere enn noen gang før. Interessen for sykkelopplæringen viser hvor stort behovet er, sier Sagedal.

Fra Mandal til Vardø

NAFs sykkelkonkurranse «Sikker på Sykkel» gjennomføres på skoler fra Mandal i sør til Vardø i nord. Bare i Oslo får 14 000 elever delta i år.

Vinnerne fra hver skole går videre til distriktsfinaler som arrangeres av NAFs lokalavdelinger i disse dager. Vinnerne fra distriktsfinalene får reise til landsfinalen, som arrangeres på Dal 11. juni.

Vinnerne får reise til Europa

Vinnerne fra landsfinalen får reise til Praha og representere Norge i den internasjonale finalen. Her møtes barn fra over hele Europa til det som vil være den 31. internasjonale sykkelkonkurransen.