Dette er NAFs svar på leserinnlegget «Takk for nå, NAF», publisert i Østlandets Blad.

Da jeg var 17 var jeg forelsket i Magnus. Han gikk i samme klasse som meg og han hadde de flotteste øynene jeg noen gang hadde sett på en mann.

Han var opptatt av de samme tingene som meg, han mente de samme tingene som meg. Vi var begge interessert i film og bøker, vi var begge politisk engasjerte og begge var bestemte på at vi ville noe med livene våre.

Det var ikke en vanlig forbigående forelskelse. Jeg gikk rundt med en glovarm hånd rundt hjertet mitt, som klemte og klemte til hjertet nesten sprakk.

Det var kjærlighet.

I alle fall fra min side. Det ble aldri han og meg. Han ville ha noen som opptatt av film og bøker og som ville noe med livet sitt, sa han.

Det var dette som var det aller såreste: Vi delte nøyaktig de samme interessene, de samme målene. Likevel valgte han ikke meg. Hadde jeg ikke vært tydelig nok? Kunne jeg sagt ting på en annen måte?

Når jeg leser Østlandets Blad 8. mars er det som om min historie med Magnus kommer opp igjen. Olav F.K. skriver at han vil si opp sitt medlemskap i NAF fordi han mener NAF ikke skjønner at kollektivtrafikk er løsningen for å få ned klimautslippene og samtidig sikre gode og effektive reiser for flest mulig.

Jeg vet ikke om du er klar over det, Olav, men du er NAFs drømmemedlem. Du skriver nemlig nøyaktig det samme som vi har sagt lenge; hvis antall reisende skal øke og klimautslippene ikke skal gå opp så må det skje en massiv forbedring av kollektivtrafikken, for å gjøre kollektivtransport til det naturlige førstevalget for flere.

"Kampen mot økte bomtakster og redusert biltrafikk er å gjøre befolkningen en bjørnetjeneste", skriver Olav, og fortsetter: "Selv om det er kjekt på kort sikt for noens lommebok, er det ikke nødvendigvis bra for våre barnebarn som vi låner kloden av".

Kanskje kunne vi vært tydeligere? Kunne vi sagt ting på en annen måte? Vi deler jo nøyaktig de samme interessene og de samme målene: Jo flere som reiser kollektivt, jo mindre blir bilkøene, og sammen med avgiftskuttene i elbiler er det dette som skal sørge for nullvekst i biltrafikken. NAF støtter Parisavtalen, og det politiske målet om nullvekst fra trafikken inn mot de store byene. Vi har vært en aktiv pådriver for å legge om bilavgiftene slik at trafikksikre biler og lavutslippsbiler kommer bedre ut. Vi har jobbet for en mer langsiktig finansiering av samferdselsprosjekter, for å få til mer helhetlig utbygging av blant annet kollektivtransporten.

NAFs holdning til de økte bompengene har vært at de slår ut sosialt urettferdig for de som ikke har gode alternativer, slik Olav også er opptatt av. Derfor har vi også tatt til orde for å bytte ut en bomavgift som er mer intelligent og mer rettferdig enn det vi har i dag. "Veiprising" betyr at man skal betale i storbyene etter hvor mye og hvor og når på døgnet man kjører med hvilken type bil. Det mener vi er en mye bedre måte å betale på sammenliknet med i dag, hvor du betaler svært mye i bompenger enten du kjører mye eller lite innfor bommen, og uten differensiering blant bensin- og dieselbiler på utslipp.

Det blir imidlertid ikke gratis å kjøre inn i byene med NAFs løsning. De aller fleste som kan trafikk vet at dette har blitt et helt urealistisk mål. Det er fordi finansieringen av kollektivtrafikk i storbyene baserer seg nå så sterkt på inntektene fra bilistene. Hele Stortinget, ja selv samferdselsministeren, er enig i dette.

Olav etterlyser et NAF som jobber for økt trafikksikkerhet. Jeg kan love at det jobber vi for hver dag, gjennom bedre sykkelveier, sikrere biler, NAFs øvingsbaner, sykkelopplæring og vårt arbeid for trygg skolevei.

Olav, vi deler de samme interessene og de samme målene.

Jeg tror rett og slett NAF og du er som skapt for hverandre.

Les Olavs innlegg her.