– Vår forventning var at vi nå skulle få vite hvordan regjeringen vil finansiere fremtidens veiutbygging. Vi vet ikke mer nå enn i går, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Et eget veiutbyggingsselskap med sikker finansiering er Solberg-regjeringens store grep for å få mer vei for pengene. Så langt er dette et selskap uten penger. Regjeringens mål er å ha selskapet på plass i løpet av 2015.

- Det er ikke langt frem i tid, og vi i NAF hadde forventet status i årets budsjett. Vi trenger en modell for langsiktig finansiering utenfor statsbudsjettene. Her har regjeringen en lang vei å gå slik at vi får til en god løsning som gir Norge en vei- og baneinfrastruktur for fremtiden, mener NAF-sjefen.

Ikke økt satsing på samferdsel i statsbudsjettet

I Regjeringserklæringen ble det slått fast at det skulle satses utover rammene i Nasjonal transportplan (NTP). I statsbudsjettet bevilger derimot regjeringen kun nok penger til at de følger vedtatt plan, altså økes ikke satsingen.

- Jeg registrerer at Regjeringen i media sier at de satser voldsomt på samferdsel, men de gjør egentlig ikke mer enn det NTP legger opp til, sier Stig Skjøstad. – Vi hadde forventet langt mer ut fra hva som ble sagt i Sundvolden-erklæringen i fjor, slår han fast.