Det er ikke lenger bare snakk om et valg mellom bensin eller diesel. Nå kan man også velge el, hybrid eller hydrogen. I tillegg gjøres det politiske vedtak i byene som krydrer det hele, og da blir det ekstra utfordrende og vanskelig å velge riktig biltype.

- Et godt råd er å starte med å se på hvilke behov bilen skal dekke, mener Sagedal. - Bor du i en by der det er eller ligger an til økte kostnader med bensin eller diesel, er det elbil som gjelder. Bor du i distriktet, er fortsatt diesel et godt alternativ, fortsetter hun.

Teknologien og utviklingen går fort. Bare de siste årene har elbilene blitt stadig bedre og rekkevidden lengre. Men fortsatt byr lading av bilene på utfordringer. Det er svært avgjørende om man har lademulighet hjemme og ladenettverket er ikke like godt utbygd og spredd som antall bensinstasjoner.

- Per i dag er derfor ikke elbil for alle, men det kommer. Det var viktig at statsbudsjettet for neste år ikke innførte avgifter på elbil, mener Inger Elisabeth Sagedal.

I tider som føles usikre, er det ikke sikkert at det riktige er å kjøpe bilen heller. Privatleasing av bil har økt eksplosivt de siste årene.

- Vil man kjøpe seg forutsigbarhet, er leasing et alternativ. Det er ikke sikkert det lønner seg i kroner og øre, men man kan skaffe seg en ny og sikker bil samtidig som man er kjent med de månedlige utgiftene, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.