Kort fortalt:

  • Har du kjøpt en billett, kan du ha rett til å kreve refusjon.
  • Det kan være både enkeltbillett og periodebillett som du ikke kan ta i bruk.
  • Noen selskaper krever at du kansellerer billetten dersom du vil kreve refusjon.

Streik er det som på juss-språket kalles force majeure, en situasjon som selskapet ikke har kontroll over. Selskapet har ikke de samme forpliktelsene overfor passasjerene under en streik, som de vanligvis har. 

Kollektivselskapene har en reisegaranti der de lover å skaffe passasjerene alternativ transport når bussen ikke går. Dersom selskapet ikke klarer å skaffe alternativ transport, dekker de utgifter til alternativ transport som du ordner selv inntil et visst beløp. 

Denne garantien gjelder ikke under streik. Det betyr at det ikke blir satt opp alternativ transport for de avgangene som er kansellert. Du har heller ikke krav på erstatning for utgifter du har til å skaffe deg alternativ transport på egen hånd. 

Rett til refusjon av forhåndsbetalt billett 

Hvis du allerede har kjøpt en billett som du ikke får benyttet på grunn av streiken, kan du ha rett til å kreve refusjon. Det kan være både enkeltbillett og periodebillett som du ikke kan ta i bruk. 

Noen selskaper, blant annet Ruter, krever at du kansellerer billetten dersom du vil kreve refusjon. Du vil da ha rett til å kreve refundert gjenstående dager på billetten.  

I tillegg kan du kreve refusjon for dager der billetten ikke kunne tas i bruk fordi bussene var innstilt. Dette følger av prinsippet om ytelse mot ytelse; Du skal ikke betale for en tjeneste som du ikke får levert. Forutsetningen er at du ikke hadde tilgang på annen transport på din reisestrekningsom trikk eller t-bane, som periodebilletten kunne vært benyttet på. 

Se ruters nettsider for informasjon om fremgangsmåte ved refusjon. Vær oppmerksom på at denne siden ikke gir informasjon om rett til å kreve refusjon for foregående dager der billetten ikke kunne tas i bruk på grunn av streiken. Du må be spesifikt om refusjon for slike dager i tillegg til resterende dager på periodebilletten.