Kort fortalt om gruppesøksmål og Volkswagen-skandalen:

  • Tyske forbrukermyndigheter etterlyser norske bilkjøpere til gruppesøksmålet mot Volkswagen etter dieselskandalen. 
  • Fordelen med å delta i gruppesøksmålet er at bileierne får avklart Volkswagens ansvar.
  • Ulempen er at dommen ikke tar stilling til om VW skal betale kompensasjon til bileierne. 

Dette er Volkswagen-skandalen

Høsten 2015 ble det avslørt at VW-konsernet hadde installert ulovlig programvare i flere av sine dieselbiler. Programvaren gjør at utslippene reduseres når bilene går gjennom testen som brukes for å godkjenne bilene. VW er pålagt å installere ny programvare i bilene. Dieselskandalen berører nærmere 150 000 norske bileiere.  

Kjør trygt og spar penger som NAF-medlem

Få hjelp av NAFs team av bilbergere, advokater og bileksperter du også!

Få mer informasjon

NAFs tyske søsterorganisasjon ADAC samarbeider nå med den tyske forbrukerorganisasjonen Verbraucherzentrale Bundesverband, VZBV, om et gruppesøksmål mot VW i forbindelse med dieselskandalen. Norske bileiere som er berørt av saken kan melde seg som deltakere i gruppesøksmålet i Tyskland. Fristen for å melde seg til søksmålet er 31.desember.  

Hva blir avklart i gruppesøksmålet? 

Gruppesøksmålet vil avklare om VW har handlet ulovlig eller på en slik måte at de kan holdes rettslig ansvarlig overfor bileierne. Ifølge informasjon fra ADAC vil gruppesøksmålet ikke ta stilling til om VW skal betale kompensasjon til bileierne. Spørsmålet om kompensasjon, i form av prisavslag eller erstatning, må avgjøres i individuelle saker for hver av bileierne.  

Hva er fordelen med å delta i gruppesøksmålet? 

Fordelen med å delta i gruppesøksmålet er at bileierne får avklart ansvarsgrunnlaget som VW har, og dermed slipper å få dette fastslått på nytt i en sak mot VW. En fordel er også at foreldelsesfristen avbrytes, men her er det viktig å merke seg at dette ikke får virkning i forhold til norsk foreldelsesfrist. 

Hva er ulempen med å delta i gruppesøksmålet

Ulempen er at dommen ikke tar stilling til om VW skal betale kompensasjon til bileierne. Bileierne må fortsatt fremme et krav mot VW dersom de ønsker å kreve prisavslag eller erstatning. I utgangspunktet må hver enkelt bileier også dokumentere at han eller hun har hatt et økonomisk tap eller at bilen har forringet verdi som følge av den ulovlige programvaren som har vært installert i bilen.  

Hva sier den norske loven? 

Etter norsk og europeisk rett er det i utgangspunktet ikke grunnlag for å kreve erstatning for det vi kaller tort og svie, men kun for dokumentert økonomisk tap. Det må også være en sammenheng mellom installering av den ulovlige programvaren og det økonomiske tapet.  

VW har foreløpig ikke vist vilje til å gi noen form for standardkompensasjon til europeiske bileiere slik de har gjort i USA der regelverket er annerledes. Bileiere som deltar i gruppesøksmålet bør derfor være nøkterne i forventningene om å nå frem med krav om en slik form for kompensasjon, selv om en dom i favør av bileierne kan gjøre det enklere å forhandle med VW.  

Dommen vil være rettskraftig i Tyskland, og et individuelt krav mot VW basert på dommen, må derfor følges opp i Tyskland. Det hindrer likevel ikke at man bruker dommen som argument i forhandlinger med VW i Norge. 

Hva mener NAF om dieselskandalen? 

NAF mener at VW har et juridisk ansvar overfor bileierne i denne saken. Derfor har vi også fremmet krav om erstatning overfor den norske importøren på vegne av flere av våre medlemmer som har hatt økonomisk tap i forbindelse med saken. Etter vår mening vil berørte bileiere antakeligvis nå raskere frem med denne type krav ved å bruke systemet her i Norge, enn å delta i gruppesøksmålet.   

Hvordan deltar du i gruppesøksmålet? 

De som allerede har fått sin sak avgjort enten ved avtale med VW eller ved domstolene, kan i utgangspunktet ikke delta i gruppesøksmålet. 

Det er usikkert hvor lang tid det vil ta å få en avgjørelse i saken. ADAC opplyser at det kan ta opptil 2-3 år før saken blir endelig avgjort, dersom saken ankes videre til høyesterett.  

Du kan melde deg som deltaker i gruppesøksmålet direkte til den tyske domstolen her: registrering til gruppesøksmål  

Nettsiden til den tyske domstolen har dessverre ingen informasjon på engelsk, og skjemaet som du skal bruke til å registrere deg er også på tysk.  

Forbrukerrådet har oversatt skjemaet til norsk slik at det er lettere å forstå, selv om du ikke kan benytte denne versjonen til registrering av din klage.  

Her kan du finne informasjon på engelsk om saken fra ADAC: