Tungtransporten i Oslo øker, mens trafikkveksten for folk flest skal tas med kollektiv, sykkel og gange. NAFs beregninger viser at å senke farten for personbilene reduserer fremkommeligheten uten å gi særlige miljøgevinster.

NAFs 6 alternative tiltak for bedre byluft:

  1. Eget kjørefelt med maksfart på 60 km/t for tunge kjøretøy i vinterhalvåret
  2. Bedre og oftere vasking av veiene
  3. Spraye grøftekant med magnesiumklorid på utsatte steder for å binde støvet inntil det blir vasket bort eller skylles bort av regn.
  4. Fortsatt piggdekkavgift
  5. Skip som ligger til kai slipper ut mye lokal forurensing og må over på landstrøm
  6. Bedre insentiver for å skifte ut gamle vedovner med rentbrennende ovner

Mer kollektivtransport

Luften i Oslo, og flere andre Norske byer, er et problem, og NAF mener at en helhetlig tilnærming er nødvendig for å bli kvitt denne utfordringen en gang for alle. Kortsiktige tiltak må byttes ut med langsiktighet.

I Oslo har den økte satsningen på kollektivtransport gitt et bedre tilbud og flere reisende. En fortsatt bedring av kollektiv- og togtilbudet, sammen med satsning på sykkel, vil gjøre det lettere for folk å velge å sette fra seg bilen.

For å få renere byluft bør vi få på plass helhetlige tiltak som gir positive effekter for luften uten at det unødig rammer fremkommeligheten.