Det er fortsatt for få elbiler som dekker behovet for plass og hengerfeste, og det er ikke alle steder det finnes hurtigladere ennå. Hvis du bor og kjører utenfor de store byene kan du kjøre dieselbil med god samvittighet.

Halvparten av norske biler er dieselbiler 

Folk flest eier fremdeles en dieselbil – vi har 1,3 millioner av dem. Disse kan ende opp med en ubehagelig ekstraregning, dersom regjeringen ser at det ikke selges nok elbiler i 2025. For i 2025 skal alle nye biler som selges være uten utslipp, og ser regjeringen at målet blir vanskelig å nå, kan de finne på å skru opp avgiftene på diesel. 

Det regjeringen heller bør gjøre er å stole på den politikken som fungerer og har gjort det i flere år allerede. To ting er i ferd med å skje: elbilene tar en stadig større del av nybilsalget og det selges stadig færre dieselbiler. I byene er trenden ekstra tydelig. Det politiske målet om 100 prosent elbilsalg fra 2025 er fulgt opp med viktige og riktige tiltak som gjør det attraktivt å velge elbil. Denne politikken må de stole på fungerer videre i stedet for å true med mer avgift på diesel. 

NAF støtter fordelene på kjøp av elbil, og synes det er bra at Solberg-regjeringen garanterer disse frem til valget i 2021. Frem til da vil det komme langt flere elbilmodeller på markedet som dekker de fleste behov for plass, hengerfeste, rekkevidde og vinteregenskaper. Og ikke minst vil bilene få en mer normal bilpris. Da vil folk velge dem også, om de bor i byen eller distriktene. 

Folk kjøper ikke bare nye biler 

For bytte skal vi. Interessen for elbil blant folk er sterk, og økende. Men det vil ta tid før 100 prosent av nybilene er elektriske. Fortsatt er en av tre av alle nye biler drevne drevet av bensin- eller diesel. I tillegg viser beregninger fra Transportøkonomisk Institutt for NAF at det vil rulle en betydelig andel dieselbiler på veiene også etter 2025. For biler har lang levetid i Norge.  

Folk velger biler som passer sitt behov.  Bil er en stor investering, og det er langt flere som kjøper bruktbiler enn nybiler. Å bytte ut over to millioner biler er ikke gjort i en håndvending.  

Økt avgift gir økt utrygghet 

Vår bekymring for en mulig avgiftsøkning på diesel dreier seg både om at de blir enda dyrere i bruk og at de kan bli vanskelig å få solgt. Biler som for kort tid siden ble gitt avgiftskutt fordi de slipper ut mindre klimagasser enn bensinbilene kan plutselig blir dyrere i bruk for folk over hele landet, også der det er lite trafikk. Allerede må dieselbileierne ut med ekstra kroner i miljøavgift i enkelte bomringer.  

I verste fall kan diesel bli så uglesett av så store deler av befolkningen, at mange står med en bil på tunet de ikke får solgt. Slår pendelen ut slik at dieselbiler blir vanskelig å selge i bruktmarkedet, kan omleggingen bli forsinket. Politikerne kan faktisk ved å ta ukloke valg, skyte ned sitt eget mål om kun elbiler i nybilsalg i 2025. 

Økt dieselavgift vil slå ut urettferdig i kroner og øre for folk, og det vil ikke minst oppfattes urettferdig for de som ennå ikke har fått ta del i elbilboomen.