Politikere med ulik farge har hatt mange år på å få på plass langsiktige tiltak for både bedre byluft og smidigere hverdagsreiser. Det har ikke skjedd, og vi forstår at byrådet har behov for å vise handlekraft. Problemet er at et dieselforbud innenfor ring 3 på lokale veier har liten effekt samtidig som det kompliserer hverdagen til folk.

Langsiktige tiltak

Fremtidens Oslo må ha gode transportsystemer. Da må vi ikke ha en debatt der det ene transportformen slår den andre ihjel. Det må satses tungt på både kollektivtransport, sykkel og vei.

Langs hovedveiene må det komme på plass innfartsparkeringer med hyppige bussavganger inn til sentrum. Disse må skiltes med sanntidsinformasjon som sier hvor mye tid trafikantene kommer til å bruke om de fortsetter med bilen eller om de parkerer og tar bussen. Da vil alle de som enten bor et sted uten godt kollektivtilbud eller de som trenger bilen til levering av barn om morgenen og ettermiddagen, kunne parkere bilen og ta buss inn til sentrum.

Det er disse tiltakene som vil gi bedre byluft og for å få til de god løsningene må flere kommuner og fylker samarbeide og ikke minst må staten sterkt på banen.