I morgen, onsdag og kanskje flere dager, er det forbudt for dieselbilister å kjøre på kommunale veier i Oslo. – Det hadde vært mye bedre om byrådet hadde kommet med et tilbud og ikke bare et forbud. Skal folk komme seg på jobb, må det på plass innfartsparkeringer rundt byen med shuttlebusser til sentrum, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Transport er avgjørende i folks hverdag. Barn skal leveres, turnusen skal holdes og mange kan ikke ta hjemmekontor. Derfor blir dieselforbudet vanskelig for de som ikke har alternativer.

- NAF vil bidra til bedre byluft og oppfordrer våre medlemmer til å la dieselbilen stå. Noen kan kjøre med naboen, andre kan ta hjemmekontor. Men mange har ikke har disse mulighetene. Derfor er vi skuffet over at byrådet ikke har kommet opp med alternativer for å få folk til og fra jobb på akuttdagene, sier Sagedal.

Utfordringen er ikke de som bor i Oslo kommune. Der er det mange alternativer. Det er pendlertrafikken som er den store utfordringen. I bomringen er over halvparten av passeringene av lette biler under 3500 kilo, dieselbiler. Dette utgjør i gjennomsnitt 154 000 passeringer en vei per dag. I tillegg kjører det dieselbiler inn og ut av Oslo som ikke passerer bomringen hver dag.

- Mange av de som pendler med bil bor langt fra kollektivtrafikk. Det er denne gruppa som burde fått muligheten til å sette fra seg bilen og tatt en buss inn til sentrum, mener Inger Elisabeth Sagedal.

NAFs tips på dager med dieselforbud:

  • Reis kollektivt
  • Samkjør med en nabo eller kollega som ikke har dieselbil
  • Bruk innfartsparkering
  • Ta hjemmekontor om du kan
  • Ta sykkelen fatt, men husk at den bør ha piggdekk.