Dieselskandalen har preget nyhetene de siste ukene og det spekuleres mye i hvilke tekniske løsninger VW vil velge for å løse problemet og hvordan dette vil påvirke bilene som er omfattet av skandalen. Her er NAF helt klare i sitt syn: Det er ikke kundene som skal måtte ta støyten for svindelen og vi er villig til å kjempe for at våre medlemmer ikke skal bli skadelidende økonomisk eller på andre måter i denne saken. 

Se NAF delta på NRK Forbrukerinspektørene om dieselskandalen

Ikke bare Volkswagen

Men denne saken har andre og langt større dimensjoner enn det som gjelder VW-bilene. Det har lenge vært kjent at det er et stort gap mellom laboratorietester av bilene og de reelle utslippene ved vanlig kjøring. International Council for Clean Transportation (ICCT) viste i sin rapport fra 2014 at de reelle utslippene er opp til 40 ganger høyere enn de utslippene som vises gjennom såkalte syklustester av bilene. Dette gjelder en rekke dieselbiler og langt flere bilmerker enn VW, Audi og Skoda. EU-parlamentet vedtok derfor i mai i år et nytt og mer realistisk testsystem som skal komme i tillegg til laboratorietestene som brukes for å typegodkjenne biler i dag, Den såkalte Real Driving Emission-testen, forkortet RDE, skal teste bilene på veien med akselerasjon og fartsbruk som minner mye mer om vanlig kjøring. 

Norske forhold er vanskelige

NAF er positiv til et mer realistisk testsystem. De reelle utslippene vil fortsatt avvike fra testene fordi dette er avhengig av kjørestil og temperatur. Vi vet også at det vil bli et gap mellom kjøring i norske vinterforhold og en slik test, men vi vil uansett få gode sammenlignbare tall som er mer realistiske enn laboratorietestene som har vært brukt til nå. For forbrukerne er det også en god nyhet å få tester som viser riktigere tall på forbruk av drivstoff. For alle som er opptatt av miljø og helse, er det gode nyheter at man får mer realistiske utslippstall for NOx og andre helseskadelige stoffer. For bilbransjen er det dårlige nyheter at de ikke lenger kan dekke over de reelle utslippene fra dieselbilene.

Motarbeides av bilbransjen

Reglene trer i kraft fra 1. januar 2016, men det betyr ikke at man samtidig setter i gang med testingen. Det er EUs ekspertkomite for motorkjøretøy som har fått ansvar for å bestemme detaljene om det nye testregimet og hvordan det skal fases inn i forhold til nye biler. Her sitter eksperter fra alle medlemsland, inkludert land med stor bilindustri som England, Frankrike og Tyskland, og det er ingen hemmelighet at denne prosessen har tatt lang tid fordi sterke krefter som støtter bilindustrien har jobbet for å få utsatt det nye testregimet så lenge som mulig. 

Krass tone fra EU

EU-parlamentet var derfor usedvanlig krass i tonen når de den 27. oktober ba kommisjonen om å sørge for at testsystemet nå blir iverksatt «uten ytterligere forsinkelser». De la til at de var skeptisk til prosessen som har pågått i komiteen der detaljene for testsystemet skulle utformes og ba kommisjonen om å redegjøre for prosessen. 28.oktober så vi resultater av presset fra parlamentet da komiteen endelig voterte over innfasing av de nye testene. Nå gjenstår en ny gjennomgang i parlamentet og i rådet, før iverksettelse av et nytt testregime er spikret.

Nye tester fra september 2017

Det er enighet i ekspertkomiteen om en gradvis innfasing av RDE-testene med start i september 2017 og full bruk av systemet fra 1.januar 2021. Diskusjonen har spesielt stått om hvor stort gap man skal akseptere mellom utslipp i laboratorietestene og utslipp som viser seg i RDE testene med mer realistisk kjøring på vei. Komiteen foreslår nå å tette dette gapet gradvis over en periode på fire år fra september 2017. Det vil bli akseptert å ha et avvik mellom laboratorietest og RDE på 110 % i den første perioden, med en målsetning om å redusere dette til 50 % i januar 2020 for alle nye modeller og januar 2021 for alle nye kjøretøy.

Kritikk mot de nye testene

Gapet er i dag på opptil 400 % og reduksjonen fremstår ved første øyekast som betydelig, men kritikken kom kontant fra miljøorganisasjoner og fra representanter for forbrukerne som mener det er uholdbart at man fortsatt skal akseptere utslipp på inntil 50 % mer enn det laboratorietestene viser. NAF er enig i denne kritikken. Vi mener at målsetningen er lite ambisiøs og at det må legges mye større press på bilindustrien for å arbeide for en reduksjon av helse- og miljøskadelige utslipp. Men saken er ikke avsluttet: Nå gjenstår en ny gjennomgang i parlamentet og i rådet, før detaljene i et nytt testregime er spikret.

Nulltoleranse mot «fiksing»

EU-parlamentet ønsker å stramme skruene enda hardere om bilbransjen. Det har bedt om at nasjonale myndigheter viser nulltoleranse mot optimalisering av biler i forbindelse med testing. Videre ønsker de at et utvalg av representative biler skal testes og ikke bilindustriens spesialtilpassede modeller som er laget for å gi lavest mulige utslippstall slik praksis har vært til nå. De ønsker også at nasjonale myndigheter tester biler som allerede er på veien gjennom et tilfeldig utvalg, slik praksis er i USA i dag. Parlamentet har også bedt om et felles europeisk overvåkningsorgan som skal forvalte regelverket. De ser med andre ord for seg innstramming av regelverket på mange områder. Mulighetene har vært mange for bilindustrien til å omgå regelverket hittil. Tiden vil vise om det nye testregimet blir det vendepunktet mange ønsker i retning av mer sannferdige tester og lavere utslipp.