Høsten 2015 ble det avslørt at VW-konsernet hadde installert ulovlig programvare i flere av sine dieselbiler. Programvaren gjør at utslippene reduseres når bilene går gjennom testen som brukes for å godkjenne bilene. VW er pålagt å installere ny programvare i bilene, og arbeidet med å skifte ut programvare i nærmere 150 000 biler pågår nå for fullt.

Den store pågangen til NAFs kundesenter viser at oppgraderingen ikke går smertefritt. En gjenganger blant henvendelsene er problemer med EGR. Medlemmer forteller oss at de blir bedt om å skifte EGR før oppgraderingen kan gjennomføres, og at de selv må betale regningen. Skifte av EGR kan koste omkring kr 17 000,- og er en stor utgift for bileierne. NAF er uenig i at bileierne skal dekke disse kostnadene.

Dersom våre medlemmer opplever at de ikke når frem overfor forhandler eller importør, så kan NAF advokat bistå.

Uønsket oppdatering

- Dersom det ikke har vært tegn til problemer med EGR før bilen ble levert inn til oppgradering, så skal ikke kundene måtte betale for denne type utbedringer, sier leder av NAF advokat, Vigdis Svennungsen.

Denne oppgraderinger er ikke ønsket av kundene, men noe de blir pålagt å gjennomføre for å få bilen typegodkjent.

- Da skal de ikke få store og uventede kostnader i forbindelse med oppgraderingen. Så her forventer vi at importøren bærer kostnadene uten å gå inn i en diskusjon med kundene, forsetter Svennungsen.

NAF har også fått henvendelser fra medlemmer som har fått problemer med bilen etter oppgraderingen. - Generelt er det snakk om feil ved eksossystemet og innsprøytningssystemet på bilene. Feil ved EGR er et eksempel på det første. Vi har også klager på motorfusk på VW Tiguan, sier teknisk ekspert i NAF advokat Tom Andre Nilsen.

Bileier har rettigheter

NAF advokat har en god dialog med Møller Bil AS i enkeltsaker der medlemmer får tekniske problemer med bilen i forbindelse med oppgraderingen. Vi skulle likevel helst sett at importøren ryddet opp uten å gå inn i diskusjoner med kundene.
- Det som bekymrer oss er de medlemmene som ikke søker råd hos oss og som kanskje får unødige utgifter i forbindelse med oppgraderingen. Det er viktig å fortelle dem at de kan ha rettigheter overfor importøren i slike saker. Vi har også skrevet til Møller Bil AS for å gjøre det klart hvilke forventninger vi har til deres håndtering av saken, avslutter Svennungsen.

Dette mener NAF om saken

• Dersom bilen fungerer normalt og er uten kjente feil før programvareoppdateringen, så skal den også være feilfri i etterkant av programvareoppdateringen.

• Kostnader til reparasjon/utbedring av bilen som oppstår i forbindelse med programvareoppdateringen, skal dekkes av importør/forhandler.

• Dersom det ikke tidligere har vært problemer med bilen, og bileieren i forbindelse med programvareoppdateringen får opplyst av forhandler/importør at det må gjøres reparasjon/utbedring før programvareoppdateringen kan gjennomføres, så skal bileier kunne kreve reparasjonen/utbedringen gjort på forhandlers/importørs regning.

• NAF mener at forhandler/importør i utgangspunktet har bevisbyrden med hensyn til å dokumentere at den nødvendige reparasjonen/utbedringen ikke er relatert til programvareoppdatering.

For de som opplever problemer med bilen etter oppgraderingen kan det være greit å vite at VW nå lover å utbedre feil som viser seg innen 2 år etter oppgraderingen. Her finner du en liste over hvilke feil de tilbyr å rette.

Har du hatt liknende tekniske problemer, ta kontakt med kundesenteret vårt her.