Rustskader og elektronikkfeil kan bety dyre utbedringer, det er derfor viktig å være klar over potensielle feil ved kjøp av bruktbil og for deg som eier. Autoindex 2016 og Loyalty Group har foretatt en rekke undersøkelser basert på erfaringer fra blant annet bileiere. Tallene viser at det er store forskjeller hva angår rustskader på de ulike merkene. Indeksen er basert på biler som er seks til åtte år gamle. Bilene med minst grad av rust er fra Volvo, Renault, BMW og til dels Mercedes og Lexus. Flest rustskader har VW, Ford, Skoda og Opel (se diagram nedenfor). Hva angår elektronikkfeil, viser Autoindex at Renault, MINI og Ford har flest feil. Lexus, Toyota, Subaru og til dels Mitsubishi og Mazda utpeker seg som bilene med minst feil på elektronikken.

Store forskjeller

Diagrammene viser store forskjeller, både når det gjelder rustproblemer og elektronikkfeil. Visningen i prosent gir en enkel forståelse av hvor mange som har hatt problemer med sine godt brukte biler. Både rustskader og feil med elektronikken er vanskelig å oppdage hos selger. En NAF-test kan til dels avsløre rustskader, men elektronikkfeil er ikke alltid lett å forutsi. Derfor er bileiernes erfaringer verdifulle opplysninger.

Rustskader

Rust på seks til åtte år gamle biler dreier seg mest om lakkrust, men kan også omfatte rustskader på eksosanlegg eller større skader. Uansett kan rust gi betydelige reparasjonsutgifter. Her avsløres de beste og dårligste bilmerkene. De beste er opptil seks ganger bedre enn de dårligste.


VW og Ford har flest misfornøyde eiere når det gjelder rust, mens Volvo, Renault og BMW får de beste resultatene.

Elektronikkfeil

Elektronikkfeil omfatter vanligvis problemer med varsellamper, motorstyring, lys og andre feil med det elektriske. I testen avsløres det generelt flere feil ved elektroniske komponenter enn det avsløres rustskader. For noen år tilbake var det omvendt, men økningen av elektronikkfeil kan ha å gjøre med den økte bruken av nettopp elektronikk i biler. Her også er de beste opptil seks ganger bedre enn de som kom ut dårligst. Opel og Renault utpeker seg spesielt problematisk, mens Lexus og Toyota har den beste elektronikken.

Om Autoindex

AutoIndex 2016 er basert på svar fra totalt 59 267 bileiere i Norge, Sverige og Danmark. De norske utvalget består av 8435 biler. Den omfatter 23 bilmerker, som hver er representert med minst 100 svar. Bilene vi har tatt med gjelder årsmodeller fra 2009–2011, da saken er mest rettet mot brukbilkjøpere.