Det er spesielt de nye modellene med lang rekkevidde som er populære, som Hyundai Kona, Kia E-Niro og Audi E-tron. For Hyundai Kona må du regne med å vente i nærmere 2 år før bilen blir din. Forventet levering er foreløpig i 2020 for de som står bakerst i køen. Det samme er tilfelle for Kia E-Niro. 

Venteliste er ikke en kjøpsavtale 

Å sette seg på venteliste betyr at du stiller deg i den digitale køen for å kjøpe elbil. Det betyr at forhandleren lover deg at du skal få kjøpe en bil når det blir din tur i køen. Det er den store etterspørselen etter elbil som har gjort det aktuelt for forhandlerne å lage ventelister. Foreløpig er ventelister særegent for elbilmarkedet, og det blir brukt til å skille de seriøse fra de mindre seriøse interessentene. 

Men det å sette seg på venteliste betyr ikke at du har inngått en forpliktende avtale om kjøp. Forhandleren kan oppleve at det er vanskelig å skaffe nok biler. Du som kjøper kan ombestemme deg fordi ventetiden blir for lang eller fordi prisen på bilen blir høyere enn du forventet. Da kan man trekke seg fra ventelisten uten at det får økonomiske konsekvenser. 

Hvis du har sett deg ut en elbil du er interessert i, er det lurt å følge med på når ventelistene åpner. Her er vår oversikt over de viktigste elbilnyhetene...

Bilen blir dyrere enn forventet 

Fordi venteliste ikke er en bindende kjøpsavtale, vil prisen på bilen fortsatt være usikker frem til du får et konkret pristilbud fra forhandleren. Det vanlige er at du blir forespeilet en cirkapris når bilmodellen lanseres. Men denne prisen er kun et foreløpig anslag. 

Derfor kan bilen bli dyrere enn forventet. På grunn av lang ventetid på enkelte bilmodeller, er det stor sannsynlighet for at prisen øker før du får det endelige pristilbudet. Dette gir deg full rett til å trekke deg fra ventelisten. På den annen side har du ikke rett til å kreve å få kjøpt bilen til den prisen du var forespeilet når du satte deg på venteliste.  

Du må også være forberedt på at fordelene for elbil kan forandre seg i løpet av ventetiden. Foreløpig er det ikke engangsavgift og merverdiavgift på kjøp av ny elbil, og regjeringen har lovet å frede elbilfordelene ut 2021. Det betyr at nye elbiler som leveres innen 2021 mest sannsynlig har avgiftsfritak. 

Men det er lurt å følge med om det skjer endringer i avgiftene i ventetiden. Undersøk når leveringstidspunktet på din bil er og om det er risiko for avgiftsøkninger på bilen. De fleste standardkontraktene som brukes ved salg av ny bil, gir rett for forhandleren til å øke prisen med inntil 6 prosent på grunn av avgiftsøkninger. 

Depositum for å stå på venteliste 

De fleste forhandlere av elbil tar et depositum for å stå på venteliste. Depositumet bidrar til å skille seriøse fra mindre seriøse interessenter. Størrelsen på depositumet varierer fra 3 000 til 20 000 kroner. 

Etter det NAF kjenner til har samtlige av dagens forhandlere en praksis med full refusjon av depositumet dersom du trekker deg fra ventelisten, eller om forhandleren ikke klarer å levere bil til deg. 

Alt du må vite om elbil

Leie, eie, kjøpe eller lease elbil? Hvordan lader man elbil? Hvilke elbiler finnes i Norge?

Les mer om elbil!

Kan du selge plassen din i køen? 

En del medlemmer spør oss om de kan selge plassen sin i køen. Utgangspunktet er at du ikke kan gjøre det. Forhandleren har inngått en avtale med deg, og vil ikke være forpliktet til å gi den samme plassen i køen til en annen.  

NAF kjenner ikke til at noen forhandlere aksepterer en praksis med å selge plassen i køen.  

Kan forhandler nekte videresalg av bilen for profitt? 

Etterspørselen etter elbil har gjort det attraktivt å kjøpe elbil og videreselge bilen privat med fortjeneste. Utgangspunktet er at bilen er din eiendom og det er lovlig å videreselge den for en høyere pris i et fritt marked.  

Vi erfarer at enkelte forhandlere stiller betingelser til kjøpere om at de ikke kan videreselge bilen fritt. Etter NAFs vurdering vil denne type betingelser ikke være bindende for deg som privat kjøper. Du har anledning til å selge når du vil og til hvilken pris du skulle ønske. Vi opplever også at enkelte forhandlere hevder at garantien ikke gjelder dersom bilen er videresolgt for profitt. Etter NAFs vurdering vil forhandleren ikke kunne sette slike begrensninger i garantiens virkeområde så lenge bilen er kjøpt av deg som privatperson. 

Elbilguiden - elbiler i Norge

Oversikt over elbiler som finnes i til salgs i Norge eller som kommer i nærmeste fremtid. Siden oppdateres fortløpende.

Skal du sette deg på venteliste til elbil? 

Fordi etterspørselen etter elbiler er så stor, så bør du nok stille deg i kø dersom du skal ha mulighet til å kjøpe en ny elbil i de nærmeste årene. Men det kan være greit å ha tenkt gjennom disse spørsmålene før du setter deg på venteliste:  

  • Er du forberedt på lang ventetid på en ny bil?  

  • Er du forberedt på at prisen vil kunne ligge høyere enn det du ble forespeilet da du satte deg på venteliste?  

  • Er du forberedt på at bilen ikke nødvendigvis har de spesifikasjonene som du opprinnelig forventet?  

  • Er du forberedt på at det kan bli endringer i noen av fordelene knyttet til elbil?