Regjeringen og støttepartiene lovet i 2015 å frede avgiftsfritaket på elbiler frem til 2020. Det som skjer nå er en endring i det som var avtalt og det folk hadde forventet.

-Dette sender helt feil signal til forbrukerne. Dette handler ikke om luksusbiler men om størrelsen og rekkevidden på bilene som kommer, sier Sagedal.

Lang rekkevidde betyr tyngre biler, større batterier og derfor vil stadig flere elbilmodeller få avgift.

Skaper usikkerhet om hva man må betale

Enkelte bilmodeller har lang leveringstid og denne avgiften skaper uforutsigbarhet om hva man må betale i avgifter i fremtiden. Politikerne har satt tøffe klimamål som er avhengig av at det selges flest mulig elbiler hvert år. Da er forutsigbarhet i politikken helt sentralt.

-Målet deres er at alle nye biler skal være nullutslipp i 2025. Dette er første statsbudsjett etter vedtaket om 2025-målet. Her er det bemerkelsesverdig stor avstand mellom målene de har satt og politikken som føres, sier Sagedal.

Enda et budsjett uten vrakpantøkning

Det blir en reell nedgang i vrakpanten siden den holdes på samme nivå som i fjor og ikke prisjusteres.

-Økt vrakpant er et viktig tiltak for å få til utskiftning av bilparken. Bilene på norske veier er gamle og vi har flere ganger spilt inn at denne bør økes, eller at man bør se på andre tilskudd. Det må bli enklere for folk å erstatte en gammel, forurensende bil med en nyere, tryggere og renere, sier Sagedal.

Elbiler slipper omregistreringsavgift

-Fritaket for omregistreringsavgift for elbiler er positivt og kan få fart på bruktbilsalget av elbiler, men det står ikke i forhold til den dreiningen av elbilpolitikken som nå signaliseres, sier Sagedal.