- Påkjøringsrampene skaper kork i kollektivfeltet på denne strekningen, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

God plass i kollektivfeltet

Tallene viser at det i kollektivfeltet er mellom 600 og 900 kjøretøy per time i de to timene Vegvesenet har telt elbiler. Kapasiteten i kollektivfeltet er på mellom 1400 og 1600 kjøretøy i timen. Det betyr at det i dag er god kapasitet.

- Når det viser seg at det fremdeles er god kapasitet i kollektivfeltet, blir det helt feil å skyte på elbilistene, mener Sagedal, - Vi må også huske at flyttes elbilene over i de andre feltene blir køen enda lenger, fortsetter hun.

Lysregulering fra påkjøringsrampene er løsningen

Trafikken inn mot Oslo er formidabel i morgenrushet. Tregheten for bussene skapes av det store antallet biler som skal inn på E18 på denne strekningen.

- Løsningen er ikke å kaste elbilene ut av kollektivfeltet. Det som fungerer er lysregulering som slipper bilene ut på motorveien. Da vil både vanlige bilister, elbilister og kollektivreisende få bedre flyt på sine hverdagsreiser, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.