Årsaken  til at mange valgte bompengefritak som viktigst er nok den kraftige økningen i bompengefinansiering de siste 12 årene. Mange må passere bomstasjoner i sine hverdagsreiser. Derfor er et fritak hvis man velger elbil, vil det redusere transportkostnadene mye.

På de neste to plassene kommer lav årsavgift, ingen moms og gratis offentlig parkering. Det er også forskjeller mellom kjønnene. Menn er mest opptatt av fritak fra bompenger, ingen moms og fravær av engangsavgift. Kvinner er mer bruksfokusert og mener lav årsavgift er viktigste elbilfordel, fulgt av fritak fra bompenger og gratis offentlig parkering.

  • Elbilrapporten ble lagt frem på et frokostsseminar i samarbeid med ZERO. Film fra frokostseminaret kan du se ved å klikke på play i filmen øverst i saken.

3 av 4 vil beholde elbilfordelene

Hele 74 prosent av de som svarte på undrsøkelsen, mener at elbilfordelene må bestå etter 2017. Kun 12 prosent mener at de ikke må det. Dette er et vektig argument inn i vårens store slag om bilavgiftene. Om ikke lenge når vi det magiske tallet på 50 000 elbiler på norske veier. Hva skjer da? Folket er klare i sin tale, ikke rør fordelene nå.

Positiviteten til elbilfordelene er også formidabel blant de som ikke ønsker å kjøpe elbil. Kun 20 prosent i denne gruppen ønsker å fjerne elbilfordelene.

By og land - hand i hand

Elbil er ikke lenger et storbyfenomen. Hele landet med unntak av de kaldeste fylkene med de lengste avstandene er på elbilbølgen. Nesten like mange i distriktene vurderer en elbil som de i byene. 37 prosent bosatt i distriktene er positive til å skaffe seg en elbil, mens 42 prosent i byene er det samme.

Rekkevidden og størrelse til elbilene gjør at stadig flere kan bruke elbil i hverdagsreisen. Derfor er interessen stor i stadig større områder.

Flere interessante funn finner du i elbilrapporten:

  • Elbilrapporten kan du laste ned ved å følge linken til høyre.
  • Der finer du også en rapport NAF har fått Oslo Economics til å lage. Dent ar for seg når elbilmarkedet er modent for å stå på egne ben. Konklusjonen er at det er for tidlig å ta vekk fordelene nå.