Klar frontrute er livsviktig, særlig nå med den lave høstsolen og i mørket med lys fra motgående trafikk. De eldre er nok mer opptatt av å holde bilen i stand. Derfor vasker de oftere frontruten innvendig enn resten av befolkningen.

Fersk undersøkelse viser at de yngre slurver med frontrutevasken

På spørsmål om hvor ofte man rengjør frontruten innvendig svarer to av ti over 65 år at de gjør det ukentlig, mens nære halvparten i samme aldersgruppe sier de gjør det en gang i måneden. I andre enden av skalaen er det nesten én av tre i alderen 18-29 år som svarer at de gjør det sjeldnere en årlig eller aldri.

Når det gjelder forskjell mellom kjønnene er ikke forskjellen så stor, men menn er flinkere enn kvinner til å sørge for ren frontrute.

Bruk salmiakkvann

Det er enkelt å rengjøre frontruten innvendig. Varmt salmiakkvann fjerner belegget på innsiden av ruten. Det går raskt og er viktig for trafikksikkerheten.

De eldre er best til å skrape is

Kuldegradene har kommet til store deler av landet og med det kommer også tiden for isskraping. Også her er de eldre bilistene flinkest til å skrape hele ruten fri for is. To av tre av de over 65 år svarer at de er veldig nøye med å skrape vekk isen, mens fire av ti mellom 18 og 29 år svarer det samme.

Forskjellene mellom aldersgruppene er mindre når det gjelder å skrape vekk is. Det store flertallet er heldigvis nøye med det.

God kunnskap om at dårlig sikt er straffbart

Nesten alle de spurte vet at det er straffbart å ikke ha god nok sikt gjennom frontruten, men svært få vet at minimumsstraffen er 2000 kroner. Det er viktig å huske på at dette er en minimumsstraff. Har man slurvet med å skrape is og forårsaker en ulykke, kan man bli dømt for uaktsomhet.