Som samferdselsminister har Solvik-Olsen sørget for etableringen av Nye Veier AS, satt fokus på utbygging av lengre strekninger og på kostnadskontroll. Han har også løftet frem veivedlikehold og gjort en tydelig prioritering av dette på riksveiene. Det er hva NAFs medlemmer er mest opptatt av rundt om i landet. Og ikke minst så var han med NAF på å løfte frem folks hverdagsreiser som utgangspunkt for samferdselssatsingen.

Vi har høye forventninger til at den nye samferdselsministeren fortsetter det gode arbeidet til Solvik-Olsen på disse områdene. Samtidig er det mye som står igjen. Blant annet er fylkesveinettet vårt i en elendig forfatning, og må løftes frem slik riksveiene har blitt. Det står også et slag om byene våre og transportløsninger her. Bykommunene har ikke økonomisk ryggrad til å løse disse utfordringene selv, og det er ikke holdbart å velte regningen over på brukerne. Vi håper derfor at den nye statsråden griper muligheten til å få utredet et nytt system som kan fjerne bompengene og gjøre hverdagsreisen til folk rimeligere og bedre, samtidig som vi får regulert biltrafikken på en fornuftig måte.