- Vi i NAF er veldig fornøyde. Nå er oppgaven fullført. Siden vegtilsynet ble opprettet i 2012 har det etappevis beveget seg mot å bli fristilt fra Statens vegvesen, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.  

Det uavhengige Vegtilsynet skal føre tilsyn med både Statens vegvesen og det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier AS. Nå har veisektoren i Norge fått et tilsyn som de andre samferdselssektorene i Norge. Luftfarten har Luftfartstilsynet og jernbanene har Jernbanetilsynet.

- Dette er gledelig og endelig skjer det NAF har ment i mange år. Et uavhengig vegtilsyn er viktig for å ha trafikksikre veier, sier Skjøstad.

Hva gjør Vegtilsynet

Vegtilsynet skal føre tilsyn med at Statens vegvesen og Nye Veier AS gjør det de skal med hensyn til lov og regelverk. Vegtilsynet kan også legge frem endringer i lovverket der kravene ikke er tilstrekkelige i forhold til trafikksikkerhet. 

Vegtilsynet skal være bygd opp som et risikobasert systemtilsyn. Systemtilsyn innebærer å sørge for at veieier har system som kan fjerne trafikkfarlige forhold på veiene. At tilsynet er risikobasert betyr at Vegtilsynet prioriterer de tilsynssakene som har størst effekt på trafikksikkerheten på veiene.