Satsingen i Oslo viser at det ikke alltid er de store, dyre tiltakene som gir effekt. Ved å starte med utvidelse av eksisterende sykkelfelt og legge rød asfalt, samt rød asfalt i kryss, øker sikkerheten for trafikantene.

- Det ser ut til at det skjer en kulturendring med denne satsingen. Tydeligere skiller gjør det enklere å følge trafikkreglene, og da blir også konfliktnivået lavere, mener Sagedal.

Et annet eksempel her til lands der tydelige skiller gir økt trafikksikkerhet, er Trondheim. Miljøpakken i Midt-Norges hovedstad har gitt gode og trygge sykkelveier. Det gir økt sikkerhet, mer sykling og mindre konflikt i trafikken.

Fortsatt satsing på sykkelveier må til

I Oslo har man begynt med de lavthengende fruktene. Det bør det fortsettes med, samtidig som man får på plass et helhetlig sykkelveinett i byen.

- Når trafikkveksten i stor grad skal tas med sykkel, må det gode arbeidet fortsette. Som rapporten til Statens vegvesen viser så øker antall ulykker med flere syklister. Da er det avgjørende å få på plass et sikkert sykkelveinett i Oslo og andre norske byer, sier Inger Elisabeth Sagedal.

Følg trafikkreglene

Gode sykkelveier er ikke det eneste som må til for å få til færre ulykker og mindre konflikt i trafikken. Det er viktig at alle trafikantgrupper følger trafikkreglene.

- Alle kjørende må blant annet stoppe på rødt lys og overholde vikeplikten, slår Sagedal fast.

Opplæring i tidlig alder viktig

Dette må inn tidlig. Derfor har NAF i over 50 år hatt opplæring av skoleelever i sikker sykling. Gjennom praktiske prøver og teoretiske oppgaver, lærer barna hvordan de skal ferdes i trafikken på en sikker måte. 

- Vi har stor tro på opplæring i tidlig alder. Dette er langt bedre enn å kreve at det skal innføres et eget førerkort på sykkel, mener Inger Elisabeth Sagedal, - Det skal være enkelt å ta i bruk sykkelen, men trafikkreglene må inn tidlig om du skal sykle, gå og etter hvert kjøre moped og bil, avslutter hun.

  • Lørdag 17. juni åpner byråd Lan Marie Nguyen Berg landsfinalen på sykkel kl. 11 i Leto-hallen på Dal.