NAF har hatt en sentral rolle i dreiningen av avgiftene fra det som er under panseret til det som faktisk slippes ut av eksospotta. I Norge har vi høye bilavgifter, og det gjør at vi kan bruke avgiftene som et verktøy for å premiere lave utslipp.

Da målet om 85 gram CO2 ble satt i 2012, ble det sett på som så å si uoppnåelig. Men nå ser vi at en aktiv avgiftspolitikk får folk til å ta riktige valg. Et nytt uoppnåelig mål har nå blitt satt, nemlig at nye biler som selges i 2025 skal ha 0 gram CO2 i utslipp. Er det realistisk? Ja, det er det, men da er det avgjørende at nullutslippsbiler beholder fordelene de har i avgiftssystemet. 

Ny syklustest

Det er tester etter den såkalte EU-syklusen som måler utslippene fra biler. Siden disse så langt har vært langt fra det realistiske utslippet, blir det innført en ny test til høsten. Det betyr at målt utslipp fra nye biler vil gå opp.

Men dette ødelegger ikke målet om nullutslipp fra nye biler i 2025 fordi et slikt mål utelukker fossilt drevne biler. Det målet er avhengig av fortsatt teknologiutvikling på batterier til elbiler og bedre hydrogenbiler.