Den nye loven sier at en andelseier i et borettslag får rett til å sette opp et ladepunkt, også i tilfeller der flertallet i borettslaget er imot. Den enkelte må selv dekke utgifter til ladeboks og betale for strømmen de bruker. Andelseiere uten elbil kan bli nødt til å være med å dekke utgifter til oppgraderinger av borettslagets strømnett.  

NAF er glad for at dette etterlengtede forslaget nå er kommet.  

– Det finnes rundt en 500 000 biler på norske veier med stikkontakt, som elbil eller ladbar hybrid. Mange som bor i borettslag har ikke hatt anledning til å lade hjemme, det blir det nå større muligheter for, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF 

Den nye loven sier at en andelseier i et borettslag får rett til å sette opp et ladepunkt. Det finnes allerede i dag en tilsvarende lov for sameier, hvor styret fortsatt kan si nei om det finnes saklig grunn.  

– Halvparten av alle nye biler som selges i dag er elbiler, og da må folk også kunne lade. Hjemmelading er fortsatt den viktigste ladingen for folk flest. Lading hjemme er også viktig for de som velger seg en ladbar hybrid, sier Ryste. 

Les lovforslaget her

Det som gjør lovforslaget viktig er den kommende veksten i elbiler. I 2025 vil det være rundt én million elbiler på de norske veiene. I 2030 vil det finnes to millioner av dem. 

– Dette skjer fordi politikerne er enige om at innen 2025 skal alle nye biler som selges være nullutslippsbiler. Derfor er lovforslaget viktig. De som har kjøpt elbil tidlig kan gjerne lade hjemme, men mange som skal ha elbil de neste årene kan ikke det.  

Forslaget fra regjeringen skal nå til Stortinget, hvor det formodentlig blir vedtatt før jul. Det betyr at loven tidligst vil gjelde fra nyttår 2021.  

Fakta: Slik er forslaget til den nye loven 

  • Ein andelseigar som disponerer eigen parkeringsplass på burettslagets eigedom, har med styrets samtykke rett til å setje opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknyting til parkeringsplassen. Samtykke kan berre nektast om det ligg føre ein sakleg grunn til det.  
  • Ein andelseigar som har rett til å parkere på eigedomen til burettslaget, men utan å disponere ein eigen plass, kan krevje at det blir sett opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil. Styret skal etterkomme kravet med mindre det ligg føre ein sakleg grunn til å nekte. Styret avgjer kvar ladepunktet skal setjast opp.