EUs kontrollorgan ESA har gitt Norge tillatelse til tre nye år med fritak fra moms, og seks nye år med fritak fra årsavgift og omregistreringsavgift for elbiler
Dagens periode med elbilfordeler var godkjent av ESA frem til 31. desember 2017. Den nye perioden trer i kraft fra 1. januar 2018.

- ESA gjør det mulig for Norge å fortsette med avgiftsfordeler på elbiler noe som gjør det mulig for flere å investere i en elbil i årene som kommer, sier Sagedal. - Vi vet at flere nye elbilmodeller kommer fra neste år og da blir elbil relevant for langt flere, også de som bor i distriktene og trenger stor bil med lang rekkevidde og hengerfeste, fortsetter hun.

Nullmomsen alene utgjør 3,2 milliarder i tapte inntekter i året, derfor setter ESA det som en forutsetning at Norge evaluerer nullmomsen allerede etter to år. 

- Dette kan ikke regnes som et tap for staten. Norge er i en unik posisjon til å bruke bilavgiftssystemet for å få folk over på nullutslipp. Store endringer koster, mener Sagedal.

I tillegg til fritak for årsavgift og omregistreringsavgift for elbil, er det godkjent nullmoms og andre avgiftsfritak på hydrogenbiler i seks år.

- Momsfritaket er den viktigste avgiftsfordelen for elbiler. Så at ESA godkjente videreføring av dette, er en seier for bilkjøperne, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.