Alle som kjører sør for Tromsø må regne med utgifter til bompenger og ferger. Det varierer riktignok en del utfra hvilken vei du velger, selv på hovedveiene. Eksempelvis koster turen mellom Oslo og Trondheim nesten 300 kroner mindre tur-retur med en dieselbil om du velger Østerdalen fremfor Gudbrandsdalen. Og velger du riksvei 9 fremfor E39 tur-retur Bergen - Kristiansand, slipper du med drøye 750 kroner mindre i bompengeutgifter.

Det kan være enda mer å spare om du velger å kjøre mer utenfor allfarvei. Med god planlegging og litt bedre tid til selve reisen, kan bom- og fergekostnadene dine bli betydelig lavere. Det finnes flere nettsider som er gode til å planlegge en slik reise, blant annet reiseplanlegger.no fra NAF.

En god idé er å la selve bilturen bli en viktig del av ferien, så reisen blir målet i stedet for at man skal komme raskest mulig frem til ett feriemål.

Vestlandskysten er dyr å kjøre

Den mest kostbare kjøreruta i Norge er om du reiser fra Stavanger langs hele vestlandskysten til Trondheim. Da må du ut med rett 2563,80 kroner til bompenger og ferger tur-retur, og har du ikke Autopass-brikke må du betale enda mer. Om lag en tredjedel av denne kostnaden er på strekningen mellom Stavanger og Bergen.

Hvordan skaffe seg oversikt over kostnadene?

Bompengekalkulator.no gir god oversikt over prisene for både bompenger og ferger langs den ruten du velger. Prisene er inkludert 20 prosent Autopass-rabatt. Prisene nedenfor er tur-retur på hele den aktuelle strekningen. Både bompenger og fergekostnader er med i summen. Prisene er innhentet 24. Juni 2021.

Nord for Tromsø er det bompenge- og fergefritt.

Strekninger:

Oslo-Trondheim E6 og Rv 3 (Østerdalen)

 • Dieselbil: 427,20 kr
  Elbil: 40 kr

Oslo-Trondheim E6 (Gudbrandsdalen)

 • Dieselbil: 720 kr
  Elbil: 22,40 kr

Oslo-Kristiansand

 • Dieselbil: 276,80 kr
  Elbil: 80,80 kr

Oslo-Bergen Rv7 (Hardangervidda)

 • Dieselbil: 542,40 kr
  Elbil: 193,60 kr

Oslo-Bergen E16 (Over Hemsedal)

 • Dieselbil: 380,80 kr
  Elbil: 64 kr

Oslo-Stavanger (E134 og FV45)

 • Dieselbil: 316,80 kr
  Elbil: 90,40 kr

Oslo-Stavanger (E18 via Kristiansand)

 • Dieselbil: 313,60 kr
  Elbil: 99,20 kr

Oslo-Ålesund (E6 og E136)

 • Dieselbil: 592 kr
  Elbil: 24 kr

Bergen-Ålesund (E39)

 • Dieselbil: 788 kr
  Elbil: 389,80 kr

Bergen-Trondheim (E39 langs hele vestlandskysten)

 • Dieselbil: 1447,80 kr
  Elbil: 688,60 kr

Bergen – Trondheim (E16 til Sel i Gudbrandsdalen, så E6 videre)

 • Dieselbil: 228,80 kr
  Elbil: 40 kr

Bergen-Kristiansand (E39)

 • Dieselbil: 1096,60 kr
  Elbil: 481,20 kr

Bergen-Kristiansand (Rv 9)

 • Dieselbil: 344,80 kr
  Elbil: 164,40 kr

Stavanger-Ålesund (E39)

 • Dieselbil: 1346,70 kr
  Elbil: 616,50 kr

Stavanger-Trondheim (E39 langs vestlandskysten)

 • Dieselbil: 2563,80 kr
  Elbil: 1180,40 kr

Stavanger-Kristiansand (E39)

 • Dieselbil: 36,80 kr
  Elbil: 18,40 kr

Trondheim-Bodø

 • Dieselbil: 388,80 kr
  Elbil: 12,80 kr

Trondheim-Kristiansand (via Østerdalen og Oslo)

 • Diesel: 667,20 kr
  Elbil: 106,40 kr

Trondheim-Kristiansand (via Gudbrandsdalen og Oslo)

 • Diesel: 960 kr
  Elbil: 88,80 kr

Trondheim-Tromsø

 • Dieselbil: 840,20kr
  Elbil: 167,40 kr

Tromsø-Bodø

 • Dieselbil: 502,60 kr
  Elbil: 180,20 kr

Tromsø-Alta

 • Dieselbil: 0 kr
  Elbil: 0 kr

Tromsø-Kirkenes

 • Dieselbil: 0 kr
  Elbil: 0 kr