Farlige vogntog på norske vinterveier er nettopp en slik ting. Mange bilister kjenner i disse dager på en uro og frykt på veiene. Møtende vogntog i snøkavet, du lurer på om det er plass mellom deg og brøytekanten, og om vogntoget er skodd for glatta.

De siste dagene har vi sett en rekke oppslag om den ene utforkjøringen etter den andre. Uhell og ulykker der ingen har kommet til skade. Men av og til skjer det vi frykter mest, og som bilist i en vanlig 1,5 tonns personbil har du lite å stille opp med om føreren av vogntoget du deler veien med mister kontroll.

Er kontrollkø godt nok argument?

Vi har alle sett skrekkeksemplene på vogntog som kjører på sommerdekk eller dekk uten mønster, avdekket av Statens vegvesens kontroller. Men Samferdselsdepartementet avviser å kontrollere alle vogntog som skal inn på norske veier. De viser til at det allerede finnes et regelverk på plass.

Argumentet er at kontroll på grensen vil skape for mye kø. For det er i hovedsak utenlandske vogntog som skaper problemene.

Vi vet at det i hovedsak er vogntogenes dekk, og om de har to eller tre aksler på trekkvognen som avgjør hvor godt de takler norsk vinterføre. To kjente problemstillinger, som transportnæringen i Norge er obs på og jobber for å komme i møte.

Tøffere sanksjoner må på plass

Norsk Lastebileierforbund, NLF, har selv etterlyst strengere krav til vinterdekk på vogntog. NAF, som representerer 500 000 medlemmer, oppfordrer Samferdselsdepartementet til å ta tak i saken raskt. Å gjøre det tryggere å ferdes på norske vinterveier må prioriteres.

Man må spørre seg om regelverket er godt nok, og om sanksjonene er passende når problemet med farlige vogntog ikke blir bedre fra en vintersesong til den neste. Må det sterkere skyts til? Høyere bøter, lavere terskel for å ilegge kjøreforbud, strengere krav til trekkvognene?

Innkjøperne har også ansvar

Tungtransporten inn til Norge øker. Vi kjøper flere og flere varer, og mye går i lastebiler. Ikke bare har transportselskapene som opererer i Norge et ansvar for å følge lover og regler, men alle som kjøper inn varer og transporttjenester må stille krav til transportørene. Krav om trafikksikkerhet bør være en selvfølge, ikke bare innen offentlige anbud, men for alle som ønsker varene trygt levert.

Nullvisjonen er innen rekkevidde

Mange av oss har kjørt med hjertet i halsen på veier hvor vi vet det er mye tungtransport. Man kan kjenne at pulsen øker nå vi ser en kolonne med vogntog på vei mot oss. Heldigvis er det ikke ofte de alvorlige ulykkene skjer. Men i et land der vi er så nær visjonen om null skadde og drepte i trafikken er det viktig at man tar også de siste grepene for å sikre trygg ferdsel i hele landet, også om vinteren.

Farlige vogntog er en utfordring som må løses, slik at vi neste vinter ser færre utforkjøringer og nesten-ulykker, og kanskje blir forskånet de verste hendelsene.