På oppdrag fra NAF har Transportøkonomisk Institutt regnet på hvordan økt engangsavgift vil påvirke nybilsalget. Tallenes tale er klar: Å skru opp engangsavgiften vil kun ha en marginal effekt:  

  • Med dagens avgiftsnivå vil elbilandelen av nybilsalget være på 94 prosent i 2025.  
  • Ved å stramme inn CO2-avgiften vil vi kunne oppnå et elbilsalg på 96 prosent.  

- Høyre ser for seg å ta inn 9 milliarder kroner i økt engangsavgifter, men det vil knapt ha en effekt på elbilsalget. Her må de tenke seg om to ganger og ikke gå for et forslag som vil ramme de som ennå ikke har fått ta del i elbilbonanzaen, sier Sagedal.  

Elbil har hittil vært en bybil 

Flere og flere kjøper elbil, en utvikling som er bra både for klimaet og for folks lommebøker. Spesielt i og rundt byene er elbil et godt valg for mange. Det er også her elbilsalget har økt mest.  

 - Fremdeles er det grupper som ikke har kunnet kjøpe elbil ennå. Det kan være store familier, folk med lang pendleravstand, eller folk som ikke har tilgang på lading hjemme. Spesielt i distriktene er det dårlig utbygget ladeinfrastruktur, noe som kan være et hinder for mange som ellers kunne kjøpt elbil. Økte avgifter på diesel- og bensinbiler vil ikke løse disse utfordringene, sier Sagedal.  

NAF har på vegne av medlemmene vært en pådriver for at dagens elbilpolitikk skal videreføres. Fritak fra moms og engangsavgift har gjort at Norge er på god vei til å nå viktige klimamål. Dersom politikerne holder fast på dagens linje, vil målet om at det kun skal selges nullutslippsbiler fra 2025 være innen rekkevidde. Dette får vi til uten å skru opp avgiftene på fossilbiler.  

- Elbilfordelene må videreføres, samtidig som vi anmoder bilbransjen om å få fortgang i produksjonen av nye, familievennlige elbiler med de egenskapene folk i Norge trenger fra en bil. I mellomtiden må politikerne ha is i magen og ikke innføre avgifter som rammer de som ennå trenger en diesel- eller bensinbil i noen år til, avslutter Sagedal.  

 

Så stor andel av nybilbilsalget vil elbilene utgjøre i 2025, i følge TØI:  

26 prosent: Ingen teknologiutvikling + ingen endring i avgiftene. 

64 prosent: 3 prosent årlig nedgang i batteriprisen + 5 prosent årlig økning i rekkevidde + ingen endring i bilavgiftene. 

74 prosent: 3 prosent årlig nedgang i batteriprisen + 5 prosent årlig økning i rekkevidde + markert økning i avgiftene for bensin- og dieselbiler (Hele CO2-kurven forskyves 5 gCO2/km mot venstre hvert år. Innslagspunktet for positiv CO2-komponent i engangsavgiften forskyves 5 gCO2/km nedover for hvert år f. o. m. 2019, til 35 gCO2/km i 2025).  

94 prosent: 3 prosent årlig nedgang i batteriprisen + 10 prosent årlig økning i rekkevidde + ingen endring i bilavgiftene. 

96 prosent: 3 prosent årlig nedgang i batteriprisen + 10 prosent årlig økning i rekkevidde + markert økning i avgiftene for bensin- og dieselbiler.