Blant tiltakene som nevnes er å redusere bompengeandelen i nye prosjekter, øke tilskuddsordningen for redusert bompengebelastning og å innføre fradrag for bompengeutgifter.

Savner bompengeregnskap

-Bompengene fjernes overhodet ikke med dette, men det viser at de fire partiene i hvert fall forsøker å møte den utfordringen høye bompenger utgjør for folk som er avhengige av bil. Det er bra, sier Skjøstad. -Men vi vil fortsette å kjempe mot bompengene, slår han fast.

NAF er mot bompenger og har tatt til orde for at regjeringen bør legge frem et samlet bompengeregnskap. Det ligger ikke som en del av regjeringsplattformen.

-Et bompengeregnskap ville vist om disse tiltakene faktisk monner, sier Skjøstad.

Må komme i gang med nytt bilavgiftssystem

Som i Jeløya-plattformen ønsker regjeringen å komme i gang med et nytt system for bilavgifter.

-Vi venter at arbeidet med nye bilavgifter kommer i gang raskt, og at det vil sikre god innfasing av ny teknologi i bilparken. Samtidig må en omlegging av bilavgiftene ikke slå dårlig ut for dagens bileiere, som stort sett eier diesel- og bensinbiler, sier Skjøstad. -Vi forutsetter at et nytt og bærekraftig bilavgiftsregime ikke øker belastningen på bilistene totalt, sier han.

Kjøpsfordelene på elbil sikres fram til 2021 i regjeringsplattformen, noe som er i tråd med det forbrukerne har forventet. -Det gir en viktig forutsigbarhet for folk som er i tvil om hva slags bil de kan skaffe seg. Nå står om lag 40 000 nordmenn i elbilkø og det er viktig at vi ikke får brå omlegginger i avgiftene, sier Skjøstad.