NAF har satt i gang Norges største elbilundersøkelse. Kampanjen skal kartlegge hva norske forbrukere synes om elbilen og avlive en del myter. Hvorfor denne interessen for elbil fra NAF? Jo, fordi NAF kan bil. Elbiler og ladbare hybrider er avgjørende for fremtidens transport og norske trafikanter.

Uten nullutslippsbiler kommer det restriksjoner

Tradisjonelle biler trenger elbilen, enkelt og greit. Norge har satt tøffe mål for utslipp fra personbiler. Faktisk er kravet at gjennomsnittlig utslipp ikke skal overstige 85 gram CO2 per kilometer i 2020. Uten elbilene blir det uhyre vanskelig å nå de målene Norge har satt seg.

Hva blir konsekvensene av det? Jo, da vil det komme restriksjoner. Norske trafikanter er ikke tjent med at det kommer begrensninger på bilkjøring. Det er heller ikke samfunnet. Sannsynligvis vil vi uten nullutslippsbiler trenge restriksjoner som koster samfunnet mer enn dagens elbilfordeler for å nå utslippsmålet i 2020.

Ikke trekk ut støpselet nå

Norge er et elbilparadis. Grunnen er fordelene elbilen har fått;  som fritak fra engangsavgift, tilgang til kollektivfelt og fri bompassering. Vi i NAF har vært en pådriver for disse fordelene, og vi mener de må beholdes lenger enn til 2017 slik det er vedtatt i klimaforliket.

Det siste året har elbil-salget tatt skikkelig av, og med det kommer debatten om fordelene. Motstanderne har blitt flere, men nå er det viktig å ha is i magen. Trekkes kontakten ut for tidlig, vil fødselshjelpen for denne bilteknologien forsvinne og salget brått stoppe opp.

Elbil er god biløkonomi

I tillegg til at elbiler er bra for klimaet, er det også slik at elbilen er billig i drift. Mange kan klare seg med en elbil i det daglige. Og da snakker vi ikke bare om byene. Salget går så det suser også i distriktene, så dagens elbiler kan brukes både i byene og på landet. Hjemme kan du lade «tanken» for 20 kroner. Kjører du fornuftig varer også batteripakkene lenge, og garantiordningene er gode. Det er god biløkonomi å velge elbil. Men forsvinner fritaket fra engangsavgift og det legges moms på elbil, vil dette bildet endre seg. Da blir bilene så dyre at det blir vanskelig å selge dem til tross for at driftskostnadene vil være lavere enn for tradisjonelle biler.

Derfor er det naturlig at NAF er opptatt av elbil. Elbilfordelene må bestå til minst 2020.