I undersøkelsen InFact har utført for NAF, støtter 56 prosent forslaget om at offentlig strykstatistikk vil påvirke føreropplæringen positivt, og hele to av tre menn mener strykstatistikk vil gi en enda bedre føreropplæring.

De useriøse kjøreskolene vil lukes ut
I tillegg til at menn har sterkest mening om offentlig strykstatistikk, er det de mellom 45 og 64 år som er klarest på at offentlig strykstatistikk er en god idé. Mange i nedre del av denne aldersgruppen har barn som har vært gjennom føreropplæringen nylig eller har barn som skal ta lappen snart. Derfor har de fersk erfaring med problematikken. Med en offentliggjøring av statistikken vil de useriøse kjøreskolene bli lukt ut og foreldre og barn vil lettere kunne velge gode kjøreskoler. 

God kvalitet på trafikkskolene
Folk har stor tillit til dagens føreropplæring i Norge. Størst tillit har vestlendinger mellom 30 og 44 år. Når det gjelder kvaliteten på opplæringen er tilliten til den ganske høy. Nær halvparten av de spurte i denne aldersgruppen mener at kvaliteten mellom trafikkskolene er ganske lik. 

De unge mener elevene slippes for lett gjennom
Blant de mellom 18 og 29 år mener flertallet at det er vesentlige forskjeller mellom kjøreskolene, men overvekten er ikke stor. På et annet spørsmål skiller også denne aldersgruppen seg ut. Selv om et klart flertall mener at kvaliteten på dagens førerprøve er god nok, skiller den yngste aldersgruppen seg ut med at en fjerdedel mener at elevene slippes for lett gjennom. 

Menn har klarest meninger
I denne undersøkelsen er menn klarere på hva som er bra og hva som kan gjøres bedre, og det er klart mest «vet ikke»-svar blant kvinnene. Undersøkelsen viser også tydelig at menn er mer opptatt av føreropplæring enn kvinner, og grunnen til det kan være at slike «bil-ting» blir ofte relatert til en mannegreie.