I tillegg mener 4 av 10 at satsing på jernbane er det viktigste. Dette viser en befolkningsundersøkelse NAF har gjennomført. – Signalet er klart fra folket. Et bedre kollektivtilbud er det de vil ha, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Det er svarene fra folk i byområdene som gjør at satsing på kollektivtransport kommer ut som det viktigste. Hakk i hæl følger vedlikehold av eksisterende veier. 56 prosent av de spurte mener dette er det viktigste å prioritere innenfor samferdselsområdet. Bygging av nye veier kommer noe overraskende et stykke ned på lista. 1 av 3 mener nye veier er det viktigste.

Hva skal til for å velge kollektivt?
Det er også 6 av 10 nordmenn som svarer at de kan tenke seg å reise mer kollektivt. Vel så interessant er det at like mange bilister svarer det samme.

- Potensialet er stort, men det forutsetter også storstilt utbygging de fleste steder, mener Sagedal.

Hyppigheten på avgangene er viktigst for å velge kollektivt. 45 prosent svarer at hyppigheten må bli så bra at man kan reise når det passer. I tillegg er lavere pris (40 prosent), bedre tilbud (32 prosent) og kortere reisetid (29 prosent), viktig for å velge kollektivt.

Det politiske målet er å få flere til å reise kollektivt. Det betyr at flere må flytte seg fra rattet til bussen, trikken eller t-banen.

- Skal vi få det til, må det bygges ut kraftig. Særlig i og rundt de store byene, er kollektivtransport avgjørende for å få logistikken til å gå opp, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.

Villighet til å reise mer kollektivt hvis tilbudet blir bedre i storbyene:

Oslo/Akerhus 66 prosent
Stavanger 61 prosent
Bergen  60 prosent
Tromsø 57 prosent
Trondheim 52 prosent