Hverdagsreisen er NAFs valgkampsak. Vi legger frem denne planen på vegne av våre over en halv million medlemmer og de 2,5 millioner trafikanter som hver dag reiser til og fra jobb, skole, barnehage og andre gjøremål.

Trafikantenes behov

Nylig la regjeringen frem Nasjonal Transportplan som legger rammene for hva det skal satses på innen samferdsel de neste ti årene. Dessverre går debatten om samferdsel ofte på siden av folks hverdag. Politikerne tar utgangspunkt i økonomiske rammer. NAF vil heller fokusere på trafikantenes behov.

Derfor har vi laget en annerledes transportplan - Folkets Transportplan. Sammen med TNS Gallup har vi spurt vanlige trafikanter om hvordan de opplever sin hverdagsreise i dag, og hovrdan den kan gjøres bedre. Resultatene er samlet i transportplanen. Her viser NAF politikerne hvor skoen trykker for norske trafikanter og hva de er opptatt av. For å løse de utfordringene vi står overfor er det viktig at politikerne vet hva trafikantene opplevere ute på veien og på perrongen.

Ny samferdselsdebatt?

NAF håper Folkets Transportplan vil bidra til at vi begynner å tenke annerledes om samferdsel. Samferdsel er altfor viktig til å reduseres til en kamp om å bruke mer penger enn året før. Det må bli en kamp om hvem som kan gi norske trafikanter en best mulig hverdagsreise.