Salting er nødvendig for både fremkommelighet og for trafikksikkerheten flere steder. Men NAF er kritiske til omfanget og mengden som brukes.  

Saltbruken øker og øker 

I årevis har både fagetater, politikere, forbrukere og miljøvernere hatt en målsetting om at bruken av veisalt må reduseres. Men selv om man korrigerer for varierende klimatiske forhold både årlig og geografisk så øker saltbruken. Dette henger sammen med økte krav til bar vei, flere kilometer vei som skal saltes og variasjoner i været. Men det ser ut til at saltbruken har vært større enn hva som kan tilskrives disse faktorene.  

Det er gjennomført testing av alternativer, det er gjort endringer i driftskontraktene mellom vegvesenet og entreprenørene, det har vært utallige studier. Likevel: Bruken går ikke ned. Det er ikke akseptabelt.  

Skader miljø og kjøretøy  

Det er flere gode grunner til at saltbruken må ned. NAF mener de to viktigste er miljøskader og skader på kjøretøy. 

Både vegetasjon og vann tar skade av veisaltet. Avrenning og sprut av salt fra vinterdriften kan gi innsjøer med salt bunnvann og skader på vegetasjonen langs veiene. I fjor ble 39 innsjøer undersøkt. Tolv av dem var tydelig påvirket av veisalt. 

Veisalt gir rustskader på bremserør, bremseskiver og understell på biler og rustskader på kjeder, bremser og elmotorer på sykler. Dette kan igjen gå ut over trafikksikkerheten. Man må være nøye med understellvask og antirustbehandling av bilene om de ikke skal ruste. Likevel kan skader oppstå.  

Kjør trygt og spar penger som NAF-medlem

Få hjelp av NAFs team av bilbergere, advokater og bileksperter du også!

Få mer informasjon

Salt er ikke eneste alternativ 

Det finnes alternativer til salt på markedet. Oslo kommune tester nå ut kaliumformiat i væskeform og natriumformiat i fast form på et begrenset område. Sand, grus, varmsand eller kalksand er også alternativer.  

Andre steder i verden er det gjort forsøk med sukker. Men ifølge vegvesenet er det vanskelig å finne alternativer som er gode nok – og felles for dem alle synes å være at det er dyrere.  

NAFs klare budskap er likevel at når den felles målsettingen er lavere saltbruk, så er det på høy tid at det leveres på dette.