Grunnen til det omfattende problem med kilometerjuks, er at det er enkelt å utføre og svært vanskelig å oppdage og straffeforfølge. I tillegg er det lukrativt å jukse med kilometerstand i Norge der avgiftene gjør at bilene er dyre.

Register må på plass
For å begrense problemet som rammer alle norske bileiere, må det opprettes et register for kilometerstand. Statens Vegvesen har slike data, nå må de tilgjengeliggjøres.

I Belgia har det blitt opprettet et register. Alle som har befatning med et kjøretøy har rapporteringsplikt om kilometerstand til et sentralt register. Det er straffbart å ikke følge dette. Dette har ført til at kilometerjuks etter få år er fraværende i Belgia. Dette viser at det nytter å få bukt med kilometerjukset nasjonalt.