Ved skolestart skal flere tusen fem- og seksåringer begi seg ut på skoleveien for første gang. Men er det trygt?

Så mange som en av fire voksne oppfatter skoleveiene som utrygge, viser en landsomfattende undersøkelse utført av NAF. Hele 37 % av foreldre med barneskolebarn mener det samme.

-Det er barneskolebarna som oftest blir fulgt til skolen. Det er derfor bekymringsfullt at de foreldrene med førstehåndskunnskap om hvordan skoleveiene er, er de som oppfatter veiene som mest utrygge, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Er skoleveien fort glemt?

NAFs undersøkelse viser at kun 20 % av de uten barn i huset synes skoleveiene er utrygge, mens hele 31 % av foreldre med hjemmeboende barn svarer det samme.

-Det kan se ut for at det er fort gjort å glemme hvordan det er å gå selv som skoleelev, eller å følge barna til skolen. Det er en viktig påminnelse til alle som ferdes i trafikken at de må ta hensyn, spesielt til de minste som nå skal ut på skoleveiene, sier Sagedal.

Andelen som oppfatter skoleveiene som utrygge har holdt seg relativt stabilt på en av tre fra forrige gang NAF gjorde en slik undersøkelse, i 2015.

-Selv om mange er fornøyd med sikkerheten langs veiene, er det klart at vi gjerne skulle sett forbedringer. De tiltakene foreldre peker på for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, er flere fortau og flere gang- og sykkelveier. Det er viktig at god standard for myke trafikanter er på plass rundt skolene slik at det er trygt å gå og sykle, sier Sagedal.

Undersøkelsen er basert på landsrepresentative intervjuer, og er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra NAF, Norges Automobil-forbund.