Storbyene i Norge har utfordringer med dårlig og helseskadelig luft, og det er blant annet dieselbiler som bidrar til dette. Nå lanseres drivstoffet 2G polar som altså ifølge produsenten, kan tankes rett på alle dieselbiler uten at de trenger å modifiseres. Utslippsreduksjonene er store:

  • Partikler og sot: - 60 prosent
  • Nitrogenoksid (NOx): - 10 prosent
  • Karbonmonoksid (CO): - 80 prosent
  • Hydrokarbon (HC): - 60 prosent.

Det er selskapet ECO-1 som står bak den nye satsingen på fornybar diesel i Norge. De får drahjelp ved at det fra 1. oktober ikke er avgift på biodrivstoff. Det gjør at det nye drivstoffet får en hyggelig pumpepris på 11 kroner og det gjelder for hele uken.

Klimavennlig og fornybart

Det er ikke bare for det lokale miljøet den fossile dieselen er bra. Også det globale klimaet får det bedre med dette drivstoffet. Dersom all fossil diesel i Norge erstattes med fornybar, reduseres utslippene med 8 000 000 tonn CO2. Potensialet er med andre ord stort.

Drivstoffet som importeres fra Finland er produsert på ulike råstoffer så som tallolje som er et biprodukt fra celluloseproduksjonen til fiskeolje, fett fra slakterier og ulike biprodukter fra kjemiske prosesser.

Bedre for motoren

Ytelsen til bilen skal være bedre med fornybar diesel. Motoren får mer kraft og moment og den fungerer bedre på kalde vinterdager. I tillegg gir et høyere cetan-tall enn fossil diesel bedre forbrenning.

Skal bygge ut stasjoner

Stasjonen som ble åpnet i dag skal plasseres i Asker og er startskuddet på en stor utbygging av stasjoner. Om få år er målet til ECO-1 at de skal ha om lag 100 stasjoner fra Trøndelag og sørover hvor man kan tanke fornybar diesel.

Og det som er viktig er at dersom man ikke rekker frem til en stasjon med fornybar diesel, kan man tanke vanlig diesel uten problem. Den fornybare dieselen kan fint blandes med vanlig fossil diesel.