Forvirringen har vært stor etter at transportetatene la frem sitt forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018-2029 i slutten av februar. Flere medier har rapportert at elbilfordelene nå forsvinner og at nullutslippsbiler skal bli dyrere i bruk. Dette er ikke riktig; elbiler vil fortsatt være billigere enn fossilbiler, ifølge forslaget.

Videreføres også etter 2017

Elbiler har i dag null moms og null engangsavgift. Årsavgiften er lavere og elbilister nyter mange steder godt av gratis parkering og gratis lading. Fordelene for elbiler ble innført for å stimulere til å få flere nullslippsbiler på veiene. Også ladbare hybridbiler har lavere engangsavgift enn tilsvarende fossilbiler. Det er vedtatt at fordelene skal bestå til 2017, for å stimulere til økt kjøp av elbiler.

NAF mener at skal elbil og nullutslippsbiler være attraktive, må fordelene videreføres også etter 2017. Dette støtter nå transportetatene i sitt forslag til NTP.

I forslaget som nå ligger på bordet har man satt et mål om at klimagassutslippene fra transport skal halveres innen 2030. Et annet mål er at det innen 2026 kun skal selges nullutslippsbiler. Med «nullutslipp» menes hovedsakelig elbiler og hydrogenbil.

Dette sier transportetatene om elbiler

For å nå dette målet slår transportetatene tydelig fast at det må insentiver på plass. Elisabeth Enger, som har ledet utredningsarbeidet, sa dette: «Null- og lavutslippskjøretøyer skal ha fordeler som er store nok til å sikre et raskt skifte»

«(…)For å sikre et raskt skifte fra dagens kjøretøypark til null- og lavutslippskjøretøy må de være konkurransedyktige i pris sammenliknet med kjøretøy med fossilt drivstoff, og de må være billigere i bruk.
Null- og lavutslippskjøretøy skal fortsatt ha fordeler av lavere avgifter og subsidier, det vil si lavere pris i bomringen og tilgang til kollektivfelt med mindre det skaper vesentlige problemer for bussene. På ferjer og ved bompengeinnkreving utenfor byene bør elbiler likevel betale normale takster.»

Om disse forslagene blir vedtatt når NTP skal behandles politisk, betyr det at avgiftene på nye elbiler og nullutslippsbiler vil holdes lave, samtidig som det gis støtte til utbygging av ladestasjoner og fyllestasjoner for hydrogen rundt om i landet. Noen bompasseringer vil kanskje bli dyrere for elbilistene, men for pendlerne vil det fortsatt være billigere å passere en bomring med elbil enn med fossilbil.

NAF mener at ved å bruke økonomiske insentiver i overgangen til nullutslippsbiler offensivt, vil flere kunne velge ny teknologi og vi vil få en raskere utskiftning av bilparken. Dette er også bra for trafikksikkerheten. I 2015 presenterte NAF en rapport hvor det kom frem at 39 prosent vurderer å kjøpe elbil som sin neste bil. Men mange av de spurte var usikre på fremtiden, i og med at elbilfordelene bare var vedtatt frem til 2017. Transportetatene har nå gitt tydelige signaler på at fordelene skal bestå.

Dieselbilen må ikke parkeres for godt

I påvente av at elbilene får enda større rekkevidde og hydrogenbilene kommer for fullt, er det viktig å huske at dieselbilen, eller en ladbar hybrid, fortsatt er et godt alternativ for mange.

Mange har kjøpt disse bilene fordi de har lavere CO2-utslipp og lavere drivstoffkostnader enn bensinbiler. Biler har lang levetid, og det er ingen grunn til å selge dieselbilen i panikk. Vi ser foreløpig ikke utslag på brukbilsalget av dieselbiler, og for de som bor utenfor byer, er dieselbil ofte et godt valg.

Hvilken bil skal jeg velge?

Ved valg av ny bil, derimot, kan det være lurt å vurdere alternativer til biler med fossilt drivstoff. Dersom du hovedsakelig bruker bilen til småkjøring i by, kan elbil eller ladbar hybrid være et godt valg. Det er ventet at det i fremtiden også vil komme restriksjoner på bruk av fossilbiler i byområder, slik vi har sett at det innføres i Oslo nå. Rushtidsavgifter eller bomavgifter som avhenger av hvor mye bilen forurenser, kan komme flere steder.

For de som trenger en bil til kombinert bruk, både i by og til langtur, kan ladbar hybrid være et alternativ. Disse bilene nyter foreløpig  ikke godt av de samme avgiftsfritakene som elbiler gjør, men har lavere engangsavgift og hvis man kjører riktig kan man kjøre på elmotoren store deler av tiden. For de som kun trenger bil til langturer, eller kjøper bruktbil, er det ingen grunn til å avskrive dieselbilen helt ennå. Bilene har lang levetid, slipper ut relativt lite CO2 og gir lang rekkevidde.