Elbilen er moms- og avgiftsfri i dag, men staten taper store inntekter når elbilen utgjør en stadig større andel av nybilsalget. I 2020 var mer enn halvparten av alle nye biler elektriske. I mai i år var andelen over 60 prosent.  

Dilemmaet for politikerne er at innen 2025 skal alle nye biler være nullutslippsbiler, dvs. elbiler eller hydrogenbiler. Innfører man moms blir bilene dyrere, og man risikerer å fjerne seg fra dette målet. Flere partier sier derfor at de vil øke avgiftene på bensin- og dieselbiler når elbilen får moms. Det blir en avgifts-spiral på alle nye biler som NAF advarer mot.  

Venstre er ett av svært få partier som sier nei til elbilmoms i perioden 2021-2025.  

– Vi vil ikke komme med avgifter på elektriske biler før vi vet om vi når målet i 2025, sa Ola Elvestuen fra Venstre under frokostmøtet i NAF-huset 

Arbeiderpartiet har lenge ivret for å innføre moms på alt av elbil over 600 000 kroner, samtidig som de vil gjøre bensin- og dieselbiler dyrere å kjøpe. Det er en modell som flere andre partier – etter hvert SV og Høyre også – har gått inn for.  

MicrosoftTeams-image (10).png

NAFs kommunikasjonssjef Camilla Ryste ledet debatten om framtidens bilpolitikk. I bakgrunnen Venstres Ola Elvestuen og Frps Bård Hoksrud.

På spørsmål om elbilmoms allerede fra 2022 er helligviktig, svarer SVs Lars Haltbrekken at han ikke er bastant på at momsen på elbil må innføres allerede i 2022.

– Vi kan være villige til å utsette elbilmoms noen år, sa Haltbrekken.  

På spørsmål om Høyre kunne være villig til å vente med elbilmoms noen år, slik også NAF har tatt til orde for, svarte Helge Horten, leder av Stortingets transportkomité, at han vil se an salgstallene først. 

– Det skal alltid lønne seg å handle og bruke miljøvennlig. For meg er tidspunktet for innføring av elbilmoms ikke hogd i stein, sa han.   

Bård Hoksrud og Frp vil innføre moms på elbiler. De støtter heller ikke 2025-målet, slik alle de andre partiene gjør. 

– Vi er helt uenige med de andre partiene om å øke prisene på andre biler, for det er mange som ennå ikke kan velge, langt mindre har penger til ny bil. Vi står ikke bak 2025-målet, sa Bård Hoksrud i debatten.  

Se hele debatten her

Frokostmøtet ble arrangert av Bilimportørenes Landsforening, Norsk Bilbransjeforbund og Norges Automobil-Forbund. 

Motors artikkel om debatten kan du lese her