Avklaringene fra Konkurransetilsynet er viktige for å sikre fri konkurranse i verkstedmarkedet. Fritt verkstedvalg betyr at bileiere har rett til å velge verksted og reservedeler når de selv betaler for service eller reparasjon på sin bil. Bilimportørene og  - produsentene  kan ikke avslå garantikrav fordi bileieren har hatt service  eller fått reparert bilen sin hos et frittstående verksted eller reparasjonen er utført med uoriginale reservedeler. Det er i strid med konkurransereglene.

Det er viktig å være klar over at selv om garantivilkårene er uklare og gir inntrykk av at du må bruke merkeverksted, skal du allikevel kunne bruke andre offentlig godkjente verksteder.

Velg fritt, men husk dokumentasjon

Så lenge bileier følger produsentens vedlikeholdsprogram, kan han eller hun velge både verksted og reservedelene som brukes så lenge de har tilsvarende kvalitet som bilprodusentens varemerke.

De som velger å bruke et frittstående verksted, må huske å få dokumentasjon på jobben som er gjort og reservedelene som er brukt. Vedlikehold og reparasjoner skal være fagmessig utført og i tråd med fabrikkens retningslinjer. Verkstedet som brukes må være offentlig godkjent. Er denne dokumentasjonen i orden, gjelder garantiene på bilen.

Selv om bileieren har ansvar for denne dokumentasjonen, har frittstående verksteder ansvar for å fremskaffe den. Det betyr at verkstedet må gi deg som bileier nødvendig dokumentasjon, for å gi trygghet rundt valg av verksted og for å unngå usikkerhet om arbeidet er fagmessig utført.

Bruk din forbrukermakt

Fritt verkstedvalg gir deg som forbruker makt til å få en god pris på service og reparasjonsjobber. Det er alltid lurt å be om et tilbud fra minst tre verksteder. Et av dem bør være merkeverkstedet for din bil. Det er ikke gitt at merkeverkstedet er dyrere enn de frittstående. Konkurransen har ført til at merkeverkstedene har gått ned i pris og flere har innført prisløfte om at de skal matche andre tilbud.

Garantijobber skal tas hos merkeverksted

Utbedringer, feil og skader som dekkes av garantien må fremdeles utføres av merkeverksted. Det er helt naturlig i og med at det er bilprodusenten som står for garantien og du som bileier ikke betaler for garantijobber.