Å kjøre bil i Norge byr på imponerende natur og hyggelige lokale opplevelser langs veien. Det som derimot ikke er imponerende er standarden på veiene.  

Nær halvparten av veinettet består av fylkesveier. 40 prosent av disse veiene ble i fjor vurdert av Statens vegvesen til å være i dårlig eller svært dårlig stand om vi ser på asfalt- og grusdekkene. Dette er bare toppen av isfjellet. I tillegg kommer forfall på tunneler, ferjekaier og mye annet. Folk som reiser på veiene opplever hullete og rasfarlige strekninger, veier som mangler gul midtstripe og har farlige steiner, knauser, stup og trær rett på utsiden av en ofte sviktende veiskulder. Forfallet er enormt.  

En kasteball 

Fylkesveiene har vært kasteball mellom de folkevalgte i flere omganger. I 2010 ble mange tusen kilometer vei overført fra staten til fylkene. Nå er det administreringen av disse veiene som diskuteres i den pågående regionreformen. 

For oss som bruker veiene er ikke det viktigste hvilke politikere som eier veien eller hvilken administrasjon som skal forvalte den. Det viktigste er at jobben blir gjort, og at den gjøres bedre og med større innsats enn i dag. Det hjelper ikke å bytte grep hvis saga er sløv.  

Forslaget til Statsbudsjett for 2019 ga dessverre ikke et nødvendig løft til fylkesveiene. Knappe 1,5 milliarder fordelt på alle fylkene er som en dråpe i havet. NAF håper Stortinget ser at behovet er betydelig større når de behandler budsjettet.  

Bli kvitt forfallet 

Regjeringen har sagt at de skal få på plass økonomisk støtte til å redusere forfallet på fylkesveiene, hvis fylkene selv lager en plan for hvordan forfallet kan fjernes. Det er bra. NAF sin oppfordring til folkevalgte rundt om i fylkene er derfor: Sett i gang med disse planene, slik at regjeringen kommer på banen og legger penger på bordet.  

Dette er noe av det viktigste dere kan gjøre for innbyggerne deres. Vi kan nemlig ikke lenger avspises med lokalveier hvor de kjører med hjertet i halsen, sliter ut kjøretøy og er redde for å sende barna på skoleveien. Det går utover trygghetsfølelsen og livskvaliteten til folk.