– For mange kommer det overraskende at det brått er flere syklister på veiene. Tidlig i sesongen er det ekstra viktig å ha øynene med seg, før vi igjen blir vant til å dele veien, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Nå kommer våren og det blir flere myke trafikanter på veiene. For mange kan det være en brå overgang når man etter vinteren ikke lenger er vant til å se trafikanter på to hjul.

Tenk som en syklist

– Som bilist er man nødt til å tenke som en syklist, og som syklist må man tenke som en bilist. Det er viktig å gi tegn og overholde trafikkreglene, og man må være årvåken for å prøve å forutse farlige situasjoner, sier Sagedal.

Husk 1,5 meter avstand ved forbikjøring

– En god regel er å ha minst 1,5 meter avstand til syklisten når du passerer. Dette kalles veltebredde og gir større sikkerhet for syklisten, råder Sagedal. – Veien er til for å deles, fortsetter hun.

40 prosent sykler til jobb flere ganger i uken

NAF sin befolkningsundersøkelse fra 2015 viste at den største ulempen ved å skulle sykle i forbindelse med hverdagsreiser er «dårlige sykkelveier / tilrettelegging». Likevel svarer 40 prosent av NAF sine 500 000 medlemmer at de sykler til jobb flere ganger i uken.

Utbygging av nye sykkelveier, og at syklister skilles fra fotgjengere, oppleves som de viktigste faktorene for at flere skal ta tohjulingen i bruk.

– Hele 90 prosent av syklistene i Oslo føler seg utrygge, viser våre spørreundersøkelser. For at flere skal kunne sykle, slik myndighetene ønsker, må det bygges bedre infrastruktur med sykkelveier adskilt fra bilene, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.