Eget utbyggingsselskap

Alle de fire partiene er enige om å etablere et eget utbyggingsselskap som skal både løfte og sikre mer effektiv utbygging, men det sies ingenting om hvordan finansieringen skal foregå. NAF forventer nå at Høyre og Fremskrittspartiet følger opp dette i forhandlingene som er i gang.

- Skal et slikt selskap fungere etter intensjonen, og faktisk klare å gi mer vei og bane for pengene, må det fungere utenfor rammene av statsbudsjettet. Det er mange mulige modeller som vil fungere her, og hvilken eller hvilke modeller den nye regjeringen velger blir den viktigste diskusjonen fremover, sier NAF-sjef Stig Skjøstad.

Økt satsing på vedlikehold

I samarbeidsavtalen nevnes det spesifikt at infrastrukturen skal rustes kraftig opp. Dette er helt nødvendig fordi forfallet på norske veier er enormt. For å ta igjen forfallet må man bruke rundt 100 milliarder kroner på veinettet. I tillegg kommer forfallet på jernbanenettet.

Skal forfallet tas igjen vil dette ta mye av handlingsrommet i statsbudsjettene i flere år fremover. Det understreker at for investering i vei og bane er en løsning utenfor statsbudsjettet nødvendig.

Mer kollektivtransport i byene

Kollektivsatsingen i storbyene skal også løftes betydelig, i følge den forpliktende samarbeidsavtalen. NAF mener dette er helt nødvendig skal vi møte den befolkningsveksten som vi vet kommer. I dag er for mye overlatt til kommunene. Skal køene i storbyene fjernes må staten ta et større ansvar for kollektivutbyggingen i vekstområdene.