– Start høsten med å spørre sjefen om fleksitid. Dersom jobbtrafikken blir mer spredd i tid, frigjøres plass og køene blir redusert, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

I følge samme undersøkelse har du et godt argument overfor sjefen for å flekse mer i arbeidshverdagen. Sju av ti spurte mener de blir mer produktive på jobben med fleksibel arbeidstid.

- Fleksibel arbeidstid er en vinn-vinn situasjon, i følge folk. Går det raskere å komme seg til og fra jobb, får vi gjort mer, sier Sagedal. - Mange yrker kan legge opp til mer fleksibel arbeidstid. Hver av oss kan få sjefen til å tenke i nye baner og bryte faste mønstre, mener hun.

Mindre kø på veiene er ikke bare positivt for de som er avhengige av bilen i hverdagsreisen. Det vil også gjøre at kollektivtrafikken mange steder kommer raskere frem. Syklister vil også få bedre plass og ikke minst økt trygghet.

- Målet er selvsagt å få flest over på kollektivtransport og sykkel, men mange er fortsatt avhengige av bilen. Spres trafikken, vil alle trafikanter få en bedre, sikrere og mindre stressende hverdagsreise, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.