Vi ønsker å gi forbrukerne en pekepinn på om det er visse bilmerker og modeller som stanser mer enn andre under norske forhold. Stoppstatistikken sier noe om de feilene som medfører at bilen stopper og man får behov for veihjelp.

Overraskelsen i statistikken er Toyota som kommer svakt ut med flere modeller.
Seierspallen i stoppstatistikken ble inntatt av henholdsvis Mercedes E-klasse, Suzuki Vitara og Audi A4.

Toyota Yaris er blant bilene med hyppigste nødstopp. Også Toyota Rav4 og Corolla kommer langt ned på lista. De tre plassene i bunnen av de 48 bilmodellene som er med i statistikken er fra bunnen Renault Laguna, Saab 9-3/9-5 og Ford S-max.

Vi har vektet for kjøretøybestand, kjørelengde og alder i analysene våre. Det er på denne måten vi kan se om enkelte modeller er mer utsatt for stopp langs veiene enn andre.

Det statistikken ikke sier noe om er hvilke faktorer som gjør at bilene trenger hjelp. Det kan hende at eierne av enkelte bilmerker er flinkere til å vedlikeholde bilen sin enn eierne av andre merker. Det kan hende at det er forskjell på eierne av ulike bilmerker med tanke på å følge opp vedlikeholdsprogrammer. Statistikken kan heller ikke si noe om alvorlighetsgraden og hvilke kostnader bileierne har.

NAF er klar over at en del biltyper brukes til mye småkjøring og dermed kan være mer utsatt for startproblemer pga strøm/batteri enn snittet. 

 

Statistikk-fakta
I statistikken er typiske førerfeil tatt bort. Det betyr at assistanser på grunn av feil ved lås og alarm, ulykker, utelåsing og tyveri er tatt bort fordi det ikke har med bilen å gjøre.
Feil i det elektriske anlegget og batteriproblemer er den klart hyppigste årsaken til stopp. Nest største feilgruppe er motorfeil som skjuler flere typer v feil. Eksempelvis gjelder det tap av oljetrykk (oljelampa lyser), ulyd (medlemmet tør ikke kjøre videre) og avslitt motorfeste. Kategorien drivverk omfatter vanlige feil som problemer med kløtsj, girkasse eller drivaksel.

Stoppstatistikken fra NAF baserer seg på rundt 20 000 av nær 100 000 assistanser gitt til NAF-medlemmer i 2011. Veihjelp til forsikringsselskaper og mobilitetsavtaler med fabrikker er ikke tatt med.

Bilene som er med i statistikken er blant de ni årgangene 2000–2008. Nyere biler er ikke tatt med fordi mange av disse har mobilitetsgarantier som gjør at de ofte faller utenfor assistansestatistikken.

Den totale bestanden av de ulike modellene innenfor de ni årene er tatt med. Toyota og VW har flest biler på veien og vil alene av den grunn trolig ha flere nødstopp. Antall assistanser er derfor vektet mot bestand, både på merke- og modellnivå.

Det er også satt som krav at den enkelte modell må være representert med minst 3000 biler på veien innenfor de nevnte årgangene, og med minst 1000 kjøretøy av en enkelt årgang.
Eksempelvis Citroën: Modellen C5 finnes det flere enn 1000 av i minst tre årganger innen niårsperioden, og summerer seg opp til over 3000 biler. C5 er med på modellstatistikken. Citroën C4 har bare ett år med flere enn 1000 kjøretøy, og faller utenfor modelloversikten. Den vektes imidlertid inn i og teller i merkestatistikken. 

Bilens alder teller, men kanskje viktigere er dens kjørelengde. NAF har beregnet en gjennomsnittlig årlig kjørelengde per modell ut fra 440 000 kilometer-registreringer på finn.no.Det er også vektet for at enkelte bilmodeller har høyere km-stand enn andre, hvilket sannsynligvis vil gi flere nødstopp. 

Ut ifra ovenstående fakta er det laget en trendlinje som rangerer merke og modeller.