Først kom nyheten tirsdag 14. april om at regjeringen sammen med støttepartiene Venstre og KrF skal opprette et eget veiselskap. Dette er det største som har skjedd innen norsk veibygging siden Statens vegvesen ble opprettet.

– Dette er historisk og en gledens dag for alle som er opptatt av rask utbygging av sikre veier. Nå kommer det nødvendige taktskiftet i norsk samferdsel, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

I januar 2014 la NAF frem sin modell for finansiering og utbygging av norske riksveier. Nå kommer regjeringen med sin modell for fremtidens veibygging. Det viktigste er at det nå kommer et system som gir mer vei for pengene og at veistrekninger får sikker finansiering for helhetlige prosjekter. NAF mener det er viktig at de store prosjektene ikke skal være avhengige av årlige bevilgninger.

- Vi kjenner igjen mye fra vår egen modell. Retningen er helt klart riktig. Så får vi se på detaljene etter hvert, sier Sagedal.

Årtier med feil modell

Vei- og baneutbygging har i årtier vært preget av for lang planlegging og stykkevis utbygging. Den norske modellen som så langt har blitt brukt gir dårlig samfunnsnytte og gir for liten effekt i forhold til fremkommelighet.

- Nå kommer et eget veiselskap. Mye av samme modell kan brukes på jernbane. Alt ligger til rette for å få på plass en nødvendig og lenge etterlengtet reform av viktig nasjonal infrastruktur, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.

Bompengereform

Etter den historiske dagen med lansering av veiselskapet, kom regjeringen med en bompengereform som vil gi langt færre bompengeselskap enn i dag. Dette forslaget er ikke sikret politisk flertall, men det er sannsynlig at blir vedtatt.

- Forslaget om bompengereform gir ikke i seg selv mer vei, men det blir billigere for våre medlemmer og andre bileiere, sier Inger Elisabeth Sagedal.

NAFs modell går lenger

Det er fremdeles noen løse tråder etter presentasjonen av veiselskapet. Nå må vi sette oss ned og se på det faktiske innholdet i dette. Men vi gleder oss over at regjeringen tar grep og tenker nytt. Så skal vi bidra og sørge for at modellen blir fylt med riktig innhold.

NAFs modell går lenger både i forhold til en veibank og et fond. I tillegg vil vår modell fase ut bompenger som finansieringskilde. Mer om vår modell kan du lese ved å følge linken til høyre. Der kan du lese om og laste ned vår finansieringsmodell, eller du kan laste ned rapporten direkte.