Bilavgiftene dreies i riktig retning slik at nye, sikre og miljøvennlige biler blir billigere fra neste år. Disse politiske nyhetene har et klart NAF-stempel takket være vårt strategiske arbeid gjennom flere år.

Av: Stig Skjøstad, adminstrerende direktør i NAF

Veiselskap gir mer vei for pengene

I flere år har NAF jobbet for å gjøre veiutbygging uavhengig av de årlige budsjettene. I januar 2014 la vi frem vår modell for finansiering og utbygging av norske riksveier. Vi kjenner igjen mye fra vår egen modell for veiselskapet. Men vår modell går lenger enn regjeringens når det gjelder hvor pengene skal hentes fra. NAF vil ha en veibank som kan gi statlige lån, og ikke minst vil vi ha et fond som i hovedsak henter penger fra Oljefondets overskudd. I tillegg vil vår modell fase ut bompenger på sikt. Uansett er retningen til regjeringens veiselskap helt klart riktig. Vi skal bidra til og sørge for at modellen blir fylt med det beste innhold.

Bompengereform gir lavere administrasjonskostnad

Etter den historiske dagen med lansering av veiselskapet, kom regjeringen med en bompengereform som vil gi langt færre bompengeselskap enn i dag. Forslaget om bompengereform gir ikke i seg selv mer vei, men det blir billigere for bilistene.

Bilavgifter etter NAFs modell

Gjennom flere år har NAF vært sentral i å få dreid bilavgiftene i riktig retning, nemlig til å avgiftslegge det som kommer ut av eksosrøret fremfor det som er i motorrommet. Det vi har savnet er en helhetlig gjennomgang av avgiftene som sikrer forutsigbarhet over mange år.

I begynnelsen av mai kom det en avgiftspakke som er veldig lik NAFs avgiftsforslag. Fra neste år skal bilene som slipper ut minst få ytterligere avgiftslette, samtidig skal det som kalles effektavgiften (antall hestekrefter) fases ut. I tillegg skal betydningen av bilenes vekt reduseres. Stimulering til utslippsreduksjoner er bra for miljøet. At bilens vekt skal gi mindre utslag, er bra for trafikksikkerheten, fordi viktig sikkerhetsutstyr veier.

Du som medlem gir oss styrke

Det er takket være at du er medlem i NAF at vi får til dette solide politiske arbeidet. Med en halv million medlemmer og dyktige fagfolk, blir vi hørt. De rødgrønne hørte på oss når det gjaldt bilavgifter. Den sittende regjering har tatt våre innspill både på veibygging og bilavgifter. Jeg er stolt over alt vi får til på vegne av våre medlemmer og norske trafikanter.