- Vi tolker utspillet slik. Nå gjelder det å legge opp et system som faktisk regulerer trafikken og ikke bare finansierer Oslopakka, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Takstene partene har bundet seg til i Oslopakke 3, gir ikke reell regulering av trafikken. De er satt høyt, og forskjellen i og utenfor rushtid er liten. Ser man til andre byer er taksten utenfor rush satt fornuftig og rushtids-prisen er betydelig høyere.

- Flere bomsnitt er fornuftig for regulere trafikken. Men da må det ikke bli slik at den høye prisen i eksisterende bomring blir beholdt. Kostnadene må spres på bomsnittene og prisene må settes fornuftig. Da kan man skru opp prisen ordentlig i rushtiden slik at man faktisk regulerer trafikken gjennom en reell rushtidsavgift, sier Sagedal.

Dilemmaet er å balansere riktig mellom å få ned biltrafikken samtidig som man skal få inn penger til å finansiere alle de gode samferdselsprosjektene i Oslo og Akershus. Går biltrafikken ned blir det lavere bompengeinntekter.

- Skal Oslo bli en grønn og attraktiv by med mindre kø, må færre kjøre bil og flere reise kollektivt, sykle og gå. Da må også politikerne i Oslo og Akershus akseptere at bompengeinntektene går ned, sier Sagedal. – Dette tapet må kompenseres av staten, Akershus fylke og kommunene i området, fortsetter hun.

Det meste av det som skal bygges i Oslopakke 3 er kollektivtransport. 93 prosent av investeringene går til dette og hovedkilden til finansiering er bompenger.

- Det er avgjørende at prisene settes fornuftig. Man har allerede gått i feil retning med å sette høye takster hele døgnet i eksisterende ring. Et mer finmasket system med lave priser utenfor rushtid, er lettere å akseptere for de som må bruke bilen på hverdagsreisen, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.

VG om saken