Skal alle nye biler være elbiler fra 2025?

Braadland har gjennomgått alle partienes programmer for perioden 2021-2025. Ingen av partiene sier i programmene sine at de vil forby bensin- eller dieselbiler.

Myndighetene har sagt at innen 2025 skal alle nye biler som kjøpes fra forhandlere være nullutslippsbiler, i praksis elbiler.

– Dette målet skal nås gjennom en kombinasjon av pisk og gulrot. I praksis betyr det lave, men økende avgifter på elbiler, samtidig som flere partier sier de vil innføre dyrere avgifter på å kjøpe og bruke bensin- og dieselbiler, sier han.

Hund i bil 2.jpg

INGEN FORBUD: Du kan fortsatt bruke familiebilen din etter 2025, mener NAF.

MDG vil ha forbud

Det finnes i dag om lag 2,4 millioner bensin- og dieselbiler på norske veier.

– For den som vil ha bensin- eller dieselbil framover er det få og ingen signaler i partienes programmer nå om et forbud, verken mot å eie, bruke eller importere bensin- eller dieselbiler, sier Braadland.

– Det finnes ett unntak, og det er MDG, som helt i slutten av valgkampen krevde et forbud mot å selge nye bensin- og dieselbiler i 2023, legger han til.

Uavhengig av et forbud synker salget av nye bensin- og dieselbiler som en stein. I august i år ble det solgt 1 271 nye bensin- og dieselbiler, av totalt 16 427 biler. Det tilsvarer under åtte prosent. Samtidig ble det solgt 11 811 elbiler, eller 72 prosent.

Samtidig tyder alle signaler på at store deler av bilbransjen satser elektrisk i årene som kommer, med flere nye bilmodeller på markedet og med en elektrisk rekkevidde som for tiden ligger på mellom 400 og 500 km.

Les også Motor: «Hvis du lurer på om bilindustrien egentlig mener elbil på alvor, så kan du slutte å lure. Den mener alvor. Fremtidens biler blir elektriske».Rekkeviddetest_sommer2020__Bilene_i_kø_Venabygdsfjellet_DS3_først.jpg

NYE BILER: Salget av nye bensin- og dieselbiler i Norge går mot null, samtidig som modellutvalget og rekkevidde på elbiler bare øker.

NAF-nei til forbud

– Vi ser at salget av nye bensin- og dieselbiler i Norge går mot null, samtidig som modellutvalget og rekkevidde på elbiler bare øker. Om trenden fortsetter er det faktisk slutt på salg av rene bensin- og dieselbiler innen få år. Det er nok også det politikerne ønsker og håper på, at salget av nye diesel- og bensinbiler skal fase ut slik at et forbud blir overflødig, sier Braadland.

– NAF er likevel sterkt mot et forbud, både fordi det alltid vil være noen som trenger den utgangen, men ikke minst også fordi et forbud mot å selge noe annet enn elbiler vil bety at døren er vidåpen for å avgiftsbelegge elbilen med høye kjøps- og bruksavgifter og dermed øke statens inntekter fra salg av biler, sier han.

En halv seier

Braadland presiserer at et fravær av forbud ikke betyr at veien framover for bensin- og dieselbiler blir silkemyk.

– Politikerne er fast bestemte på at det grønne skiftet innen bil skal fortsette. I praksis betyr dette at mange partier forsvarer økte drivstoffavgifter, mer i bompenger, stengte bygater for bensin- og dieselbilen i Oslo og Bergen, og dyrere ladbare hybrider, sier han.

– NAF kjemper mot dette, og vi ser at vi har nådd delvis fram med dette i valgkampen.Nå er det flere partier som vil skjerme distriktene for økte drivstoffavgifter, så dette er en halv seier, sier Braadland.