Det blir innført bompenger for elbil i en rekke byer framover. Når og hvor mye forhandles lokalt, men det skal aldri koste mer for elbil enn halvparten enn det bensin- og dieselbiler må betale. Der har Stortinget satt en krittstrek for alle bompengestasjoner, slik de også har gjort for parkeringsplasser og riksveiferjer.  

Bompenger for elbil i Oslo 

Oslo ligger an til å bli først ute. Her innføres bompenger for elbil fra mars 2019. For å kjøre til jobb i Oslo fra Akershus vil taksten være fem kroner per passering utenom rushtid og ti kroner i rush. Samtidig blir det satt opp flere bommer. I praksis betyr dette at elbilister fra Akershus som må gjennom minst to bommer både i morgen- og ettermiddagsrushet må betale 30 kroner til sammen hver dag. Dette vil stige til 45 kroner i 2020 og 71 kroner i 2025.  

Her må elbilene betale bompenger 

Stortinget har vedtatt at elbiler maks skal betale 50 prosent av fossilbiltakst i bomstasjonene. Grensen er satt som et tak, noe som betyr at lokale myndigheter kan velge å sette taksten lavere – eller til null. Likevel velger flere byer å innføre bompenger i tiden fremover:  

Stavanger: Halv pris i alle bomstasjoner.  

Bergen: Innfører bompenger for elbiler når passeringsandelen er over 20 prosent. Høsten 2017 lå denne andelen på rundt 14 prosent. Når dette skjer må elbiler betale 10 kroner utenfor rushtiden og 20 kroner i rushtiden. 

Kristiansand: Det blir nye takster fra 1.1.2019, og sannsynligvis blir det bompenger for elbil, men nivået er fortsatt under forhandling.  

Oslo: Bompenger for elbil fra mars 2019. Taksten blir fem kroner per passering utenom rushtid og ti kroner i rush, i praksis 30 kroner til sammen hver dag, økende til 45 kroner i 2020 og 71 kroner i 2025.  

Trondheim: Det går sannsynligvis mot en 50 prosent-løsning. Takstene i dagens bompengesystem for konvensjonelle biler varierer fra ni kroner og opp til 37 kroner per passering for lette kjøretøy.  

Tromsø: Det er bestemt at elbil ikke skal kjøre gratis, men noe beløp er ikke vedtatt. Det innfører bompenger i 2020 eller 2021. Takst for konvensjonelle biler blir 10 kroner utenom rushtidene og 30 kroner i rushtidene.